Pojištění bytového domu

 

PRASKLÁ TRUBKA …

 

VYTOPENÉ SKLEPY …

 

POSPREJOVANÁ FASÁDA DOMU…

 

CHRÁNÍME MAJETEK VÁŠ, SPOLEČENSTÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČI DRUŽSTVA

 

NEČEKÁME AŽ POLICIE CHYTNE SPREJERA, ŠKODU ZAPLATÍME I BEZ DOPADENÍ

 

Vyhořel Vám byt, který pronajímáte?

ZAPLATÍME VÁM UŠLÉ NÁJEMNÉ

Staré okno vám někdo rozbil?

ZAPLATÍME VÁM NOVÉ V POŘIZOVACÍCH CENÁCH

Sousední dům je pojištěný u jiné pojišťovny a ta má náhodou něco navíc?

PŘÍPADNOU ŠKODU VÁM BUDEME HRADIT TAKY 

 


Pojištění budovy a movitého majetku ve vlastnictví pojištěného bytového družstva nebo SVJ

Proti čemu můžete bytový dům pojistit?

  Normal Optimal Exkluziv
Požár; výbuch; imploze; úder blesku; pád letadla      
Vichřice, krupobití; voda z vodovodního zařízení      
Krádež vloupáním, loupež;      
Povodeň, záplava; sesuv půdy, zemětřesení      
Tíha sněhu; pád předmětů      
Náraz vozidla; mráz; rozbití skla      
Rázová vlna nadzvukových letadel      
Znečištění kouřem; atmosférické srážky      
Voda z kanalizace; zkrat v elektromotorech      
Přepětí, podpětí; vandalismus; poškození fasády      
Chybná funkce sprinkleru; ztráta vody, ztráta nájemného    

 

 

 

Nejnovější články

Ceny nemovitostí na českém realitním trhu už delší dobu rostou. A s nimi i hodnota majetku vlastníků. To...

Podzim je tradičně obdobím s velkým počtem dopravních nehod. Příčiny jsou nasnadě – změny povětrnostních podmínek a...

Dny se krátí, trávíme za volantem víc času v mlze, za šera nebo za úplné tmy a se...