Pojištění bytového domu

 

PRASKLÁ TRUBKA …

 

VYTOPENÉ SKLEPY …

 

POSPREJOVANÁ FASÁDA DOMU…

 

CHRÁNÍME MAJETEK VÁŠ, SPOLEČENSTÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČI DRUŽSTVA

 

NEČEKÁME AŽ POLICIE CHYTNE SPREJERA, ŠKODU ZAPLATÍME I BEZ DOPADENÍ

 

Vyhořel Vám byt, který pronajímáte?

ZAPLATÍME VÁM UŠLÉ NÁJEMNÉ

Staré okno vám někdo rozbil?

ZAPLATÍME VÁM NOVÉ V POŘIZOVACÍCH CENÁCH

Sousední dům je pojištěný u jiné pojišťovny a ta má náhodou něco navíc?

PŘÍPADNOU ŠKODU VÁM BUDEME HRADIT TAKY 

 


Pojištění budovy a movitého majetku ve vlastnictví pojištěného bytového družstva nebo SVJ

Proti čemu můžete bytový dům pojistit?

  Normal Optimal Exkluziv
Požár; výbuch; imploze; úder blesku; pád letadla      
Vichřice, krupobití; voda z vodovodního zařízení      
Krádež vloupáním, loupež;      
Povodeň, záplava; sesuv půdy, zemětřesení      
Tíha sněhu; pád předmětů      
Náraz vozidla; mráz; rozbití skla      
Rázová vlna nadzvukových letadel      
Znečištění kouřem; atmosférické srážky      
Voda z kanalizace; zkrat v elektromotorech      
Přepětí, podpětí; vandalismus; poškození fasády      
Chybná funkce sprinkleru; ztráta vody, ztráta nájemného    

 

 

 

Nejnovější články

Řízení automobilu je riziková činnost, ač si to běžně moc nepřipouštíme. Každým rokem však zemře na silnicích...

Každý sedmý občan ČR se při cestování stále spoléhá jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP). Přesto...

Biblický Noe postavil archu, aby zachránil svou rodinu a živočišné druhy před potopou. Pro podnikatele může být...