Pojištění nemovitosti

VANDALISMUS BEZ majetekNUTNOSTI DOPADENÍ POLICIÍ

 

ASISTENCE DLE VAŠÍ POTŘEBY A NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ

 

ZAPLATÍME ÚKLIDOVÉ PRÁCE PO POJISTNÉ UDÁLOSTI

 

PTACTVEM PONIČENÁ FASÁDA

 

ZAPLATÍME VÁM AŽ 8 000,- Kč ROČNĚ NA DROBNÉ ÚPRAVY VE VAŠEM DOMĚ ČI BYTĚ

 

Na jakou částku dům nebo byt pojistit?

POJISTNÁ HODNOTA BY MĚLA ODPOVÍDAT CENĚ NEMOVITOSTI, ZA KTEROU SI POŘÍDÍTE JINOU VE STEJNÉM STANDARDU, JAKO NYNÍ VLASTNÍTE!

Policie nechytla vandala, který vám posprejoval fasádu, a pojišťovna Vám odmítla zaplatit škodu?

NESPOLÉHÁME SE NA POLICII, ŠKODU VÁM ZAPLATÍME, I KDYŽ JE PACHATEL NEZNÁMÝ 

Sousedova pojistka má něco navíc, než máte vy?

V PŘÍPADĚ VZNIKU ŠKODY Z JINÉHO POJISTNÉHO NEBEZPEČÍ, NEŽ MÁME MY, GARANTUJEME POJISTNÉ PLNĚNÍ

Kroupy Vám zničily část střechy a některá okna?

PŘI ČÁSTEČNÝCH ŠKODÁCH NA VAŠÍ BUDOVĚ, UHRADÍME OPRAVU V NOVÝCH CENÁCH. BEZ OHLEDU NA OPOTŘEBENÍ NEBO STÁŘÍ


Co budete mít pojištěno

Velká hrozba požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna
Velká voda povodeň, záplava
Vodovodní hrozba

voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, ztráta vody

Zloději krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež stavebního materiálu
Déšť a sníh atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu
Poškození zvířetem

poškození plotu zvěří, poškození fasády zvířetem či hmyzem, poškození vnitřního zateplení hlodavcem či kunou

Rozbité sklo rozbití skla z nepojištěné příčiny
Elektro přepětí/zkrat, podpětí
Ztráta nájemného

ušlý zisk pojištěného při škodě, která znemožnila jejich obývání; ke škodě musí dojít z pojištěného nebezpečí

Strojní pojištění vady, chyba obsluhy – strojní pojištění, které se týká hlavní stavby – pojezdové brány, garážová vrata PZTS, velíny inteligentních domů, čerpadla, zabudované elektrospotřebiče
VIP Garance

nejširší krytí, neuplatnění podpojištění, stres benefit

Co lze ještě pojistit u pojištění budovy?

připojištění porostů – krásnou zahradu s okrasnými dřevinami (stromy, keře a polokeře)

připojištění krbů a vířivek – vztahuje se na ty, které nejsou vedlejší stavbou a které nejsou spojeny s hlavní stavbou

hřbitovní stavby – poničené hroby nebo hrobky

markýzy, firemní štíty, reklamy – k zastínění teras nebo zastřešení pergol se dnes hojně využívají a oprava či zakoupení bývají poměrně nákladné

 

Nejnovější články

Řízení automobilu je riziková činnost, ač si to běžně moc nepřipouštíme. Každým rokem však zemře na silnicích...

Každý sedmý občan ČR se při cestování stále spoléhá jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP). Přesto...

Biblický Noe postavil archu, aby zachránil svou rodinu a živočišné druhy před potopou. Pro podnikatele může být...

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History