1. Náš děda dostal k vánocům autosedačky, který nyní má ve vozidle, protože bude vozit naše děti. Bojíme se však, že mu z auta dětské autosedačky ukradnou. Děda má u vás povinné ručení. Jak by to šlo vyřešit?

Allianz PLUS – benefit při uzavření povinné ručení + pojištění majetku = zdarma limit 10 tisíc na pojištění zavazadel. Škoda se řeší z autopojištění v časových cenách, musí se prokázat vlastnictví sedačky – doklad o koupi.

2. Ve firmě máme osobní vozidlo na IČ. Lze se nějak pojistit pro případ, že bych způsobil úraz kolegovi při nehodě, když bude můj spolujezdec?

Z povinného ručení se plní újma na zdraví pro ostatní (kromě řidiče) + je tu možnost připojištění sedadel – úrazové pojištění – to se vztahuje i na řidiče. Z povinného ručení se neplní újma na zdraví řidiče, který nehodu způsobil. Pokud by vznikla majetková újma, nehradí se manželce a osobám žijícím ve společné domácnosti.

3. Sjednával jsem si v roce 2012 povinné ručení u Allianz ve variantě Exkluziv, kde jsem měl v balíčku poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. Nyní mi přišel dopis, abych přešel na nové VPP (pojistné podmínky), ale všiml jsem si, že balíčky už nejsou. Jak to bude s pojištěními, které jsem měl v balíčku Exkluziv? 

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem v pojistce zůstává, řidič má navíc oproti balíčku Exkluziv i např. poškrábání vozidla zvířetem. Zrušila se pouze garance mobility řidiče, získá zadarmo úrazové pojištění řidiče.

4. Od 1.1.2002 do 31.12.2006 jsem platil pojištění jako rodné číslo od 1.1.2007 do 31.12.2008 jako IČ fyzická osoba, od 1.1.2009 do 31.12.2015 jak IČ právnická osoba. Jakou dobu mi uznáte pro výpočet slevy na povinné ručení? Chci platit povinné ručení na rodné číslo.

Sečtou se bonusy na IČ a rodné číslo, případně je možné na výjimku sloučit i bonusy právnické osoby, pokud je člověk ve firmě sám a jako jediný jezdí uvedeným autem.

5. Jel jsem za kamionem a z jeho návěsu najednou sjela ledová krusta, která mi pádem poškodila kapotu, čelní sklo a pravé přední dveře. Škoda se pohybuje kolem 60 000 Kč. Protože jsem chtěl ušetřit, mám u vás jenom povinné ručení a havarijní pojištění Minirisk s limitem 100 000 Kč. Policii jsme nevolali, mám záznam o nehodě. Jak to teď dále řešit?

Plní se z povinného ručení kamionu, nelze hradit z havarijního pojištění Minirisku, není tam pojištěná havárie. Není to živelná událost, ale škoda způsobená provozem vozidla.

6. Ráno jsem přišel k vozidlu a zjistil jsem, že mi někdo odcizil kola a kapotu. Škodu odhaduji na 50 000 Kč. V září 2015 jsem u vás sjednával povinné ručení a havarijní pojištění Minirisk. Mám zápis PČR. Jak mám dále postupovat?

Nahlásit pojistnou událost, neplní se odcizení částí vozidla, pouze odcizení celého vozu. Kola se nehradí, poškození kol se hradí z Allrisku.

7. Protože v zimním období své vozidlo nevyužívám, mám u vás povinné ručení a havarijní pojištění Allrisk sjednáno v sezónním pojištění. Ve smlouvě jsem vyznačil měsíce listopad až březen. Když jsem šel náhodně kolem svého vozidla, zjistil jsem, že mi někdo posprejoval kapotu. Co mám teď dělat?

Nahlásit PČR, sepsat protokol, plní se se spoluúčastí ve smlouvě. Pokud bych někomu způsobil provozem svého vozidla škodu mimo měsíce vyznačené ve smlouvě, hradí se z povinného ručení s 90 %-ní spoluúčastí.

8. Mám u vás sjednáno už 2 roky povinné ručení a havarijní pojištění Allrisk a GAP. O víkendu jsem měl autonehodu. V servisu mi řekli, že to bude totální škoda. Jak to teď bude probíhat? Mám nárok na náhradní vozidlo?

Servis pošle pojišťovně potvrzení o totální škodě. Nárok na náhradní auto je na 10 nebo 20 dní, podle smlouvy, je možné jej zapůjčit do 30-ti dnů od škody, je-li nahlášená. Likvidátor udělá prohlídku vozidla, pošle se anonymně poptávka na ocenění vraku na burzu vraků a nabídka se pošle poškozenému. Buď si auto prodá sám, pokud by mu někde dali za vrak větší cenu nebo mu pojišťovna doporučí někoho, kdo vrak odveze a vykoupí na cenu, kterou mu poslala. Vyčíslená cena vraku se pak odečítá z peněz, které pojišťovna klientovi zaplatí. Např. vozidlo – FA 500 000 Kč, zůstatková hodnota za 2 roky je 300 000 Kč. Klient dostane 300 000 Kč, odečte se cena vraku, spoluúčast a dlužné pojistné + pojišťovna doplatí klientovi max. 50% ceny FA auta.

9. Mám u vás sjednáno povinné ručení a havarijní pojištění Allrisk. Při srážce s liškou se rozbil světlomet, mřížka chladiče a kapota. Jak mám teď postupovat? O kolik se mi sníží bonus v havarijní pojištění Allrisk?

Nahlásit na PČR, bude se hradit všechno, bonus se podle nových VPP 2015 neodečítá.

10. Mám u vás sjednané povinné ručení a Asistenci PLUS. Když jsem jel po silnici, tak mi kamínek rozbil čelní sklo, zřejmě od auta jedoucího přede mnou. Zastavil jsem řidiče, vše jsme sepsali, nahlásili, ale jeho pojišťovna odmítla škodu zaplatit. Můžete mi poradit, co teď?

Škoda bude placena z povinné ručení řidiče, který škodu způsobil, musí se ale prokázat, že to tak bylo (např. videozáznamem) a řidič s tím musí u své pojišťovny, kde hlásí škodu, souhlasit. Viník v tomto případě nepřiznal u své pojišťovny vinu, přestože podepsal protokol o nehodě, a proto jeho pojišťovna neplnila. Proto doporučujeme pojištění skla u povinného ručení a přímou likvidaci.

11. Když jsme s klientem byli na obědě, vykradli můj vůz. Mám Asistenci PLUS MAXI. Co mám teď dělat? Má to cenu vůbec řešit, když ukradli jen počítač klienta, ke všemu ho má k podnikání. Mě naštěstí nic neukradli.

Plní se všechno.

12. V čem se liší přímá likvidace „majetek“ oproti přímé likvidaci „život a majetek“? K čemu je to dobré?

V přímé likvidaci se hradí odtah, náhradní auto a oprava vozidla. Pokud bych měla život a majetek, hradí se všechno – např. poškozené oblečení, hodinky, počítač, ušlý zisk, bolestné, trvalé následky… Musím mít viníka a nahlásit to PČR. Hradí se, i v případě že mám na nehodě spoluvinu – např. jsem jela rychle.

13. Sjednával jsem před týdnem u vás povinné ručení a havarijní pojištění Allrisk a nějaká doplňková pojištění. Smlouvu jsem sjednával formou zaplacením. Zatím jsem ještě nic nezaplatil, ale podařilo se mi způsobit dopravní nehodu. Co teď?

Pojišťovna plní, klient si musí co nejdřív doplatit pojistné.

14. Existují prý nějaké výhody, když budu mít ve smlouvě uvedený „domovský servis“. Jak to je? To může být jakýkoliv servis?

Výhodou je odtah do domovského servisu i nad limit asistenčních služeb, bonusem bývají i některé služby v tomto servisu zdarma – vyčištění vozidla, dolití kapalin atd. I když mám ve smlouvě zvolený konkrétní domovský servis, nemusím jej využít, nemusím se nechat odtáhnout např. z Prahy do Brna, ale můžu si opravit auto v Praze ve smluvním servisu.

 

Odcizení, vandalismus, srážka se zvířetem a poškození vozidla zvířetem se vždy musí hlásit na PČR.

 

Policii můžu volat, i pokud je škoda menší, než 100 000 Kč v případě, že se nemůžu s druhým řidičem domluvit nebo když viník ujede.

 

BONUS PRO VÁS…

1. životní pojištění + autopojištěnízivot plus auto

2 x více peněz za úraz pri dopravní nehodě

Dojde-li k jakékoli pojistné události následkem úrazu při dopravní nehodě, navýšíme vám pojistné plnění z vašeho pojištění osob na dvojnásobek až do výše 1 000 000,- Kč v jednom pojistném roce

2. Autopojištění + pojištění majetkumajetek plus auto

Pojištění osobních věcí v autě i ve střešním boxu

V případě odcizení zavazadel z Vašeho osobního automobilu či jejich poškození Vám uhradíme vzniklou škodu až do výše 10 000,- Kč v jednom pojistném roce