Poslanecká sněmovna PČR schválila zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020 z dosavadních 220 000 na 300 000 Kč, a to pro rodiče, kteří ho budou v té době aktivně pobírat (u vícerčat vzroste z 330 na 450 tis. korun). Jak na něj dosáhnou a které další změny v rodičovské je čekají?

Nárok na zvýšení nebudou mít všichni
Na zvýšení rodičovského příspěvku budou mít nárok pouze ti rodiče, kteří ho aktivně čerpají k 1. lednu 2020. Na vyčerpání zvýšené částky ovšem dostanou čas pouze do doby, než jejich dítko dosáhne 4 let věku. I tak se zvýšení dotkne velké většiny (asi 80 %) rodin, kterých se rodičovská týká.

Jak se bude vyšší rodičovský příspěvek čerpat?
O vyšší rodičovskou nebude třeba žádat. Příspěvek se prodlouží automaticky, a to o délku, která se bude rovnat podílu 80 000 Kč a dosavadního měsíčního příspěvku. Pokud je tedy příspěvek ve výši 8000 Kč, prodlouží se rodičovská dovolená o 10 měsíců. Ovšem pozor na omezení 4 let věku. Pokud dítě dosáhne v tomto období 4 let, ztrácí rodič na čerpání rodičovského příspěvku nárok.

Měnit výši rodičovské lze 1x za 3 měsíce. Maximálně lze měsíčně čerpat 70 procent třicetinásobku redukovaného denního vyměřovacího základu. Například u rodiče, který vydělával 18 tisíc měsíčně, to činí asi 12 600 korun.

Příklady čerpání:
Dítě se ještě nenarodilo, případně mu je k 1. 1. 2020 méně než tři roky a matka stále čerpá rodičovský příspěvek – téměř vždy dojde k vyčerpání celého navýšení.
Dítěti jsou k 1. 1. 2020 tři roky. Matka má vyčerpáno téměř 220 tis. Kč. Před nástupem na mateřskou brala 15 tisíc, a může tedy čerpat maximální rychlostí 10 500 korun měsíčně po dobu osmi měsíců až do vyčerpání 80 tisíc korun v srpnu.
Dítěti jsou k 1. 1. 2020 tři roky a devět měsíců. Matka má vyčerpáno téměř 220 tis. Kč. Před nástupem na mateřskou brala 30 tisíc, a může tedy čerpat maximální rychlostí 21 000 korun měsíčně po dobu tří měsíců až do vyčerpání 63 000 korun v březnu. Nestihne tak před 4. narozeninami dítěte dočerpat 17 000 korun z navýšené částky.
Rodiče, kteří neměli nárok na mateřskou dovolenou, mají výši měsíčního rodičovského příspěvku omezenu. Jde o mnohé osoby samostatně výdělečně činné, nezaměstnané či studenty, ti mohli v roce 2019 čerpat maximální měsíční rodičovský příspěvek v hodnotě 7600 Kč. Ovšem i oni se mohou těšit na příští rok, protože se zvýší jejich měsíční maximální rodičovský příspěvek o 2400 Kč, tedy na 10 000 Kč.

Pokud patříte do této skupiny a vašemu dítku se blíží 4. narozeniny, nezapomeňte si požádat o zvýšení rodičovského příspěvku na 10 000 Kč měsíčně od ledna 2020, abyste vyčerpali co nejvíce.

Do školky či jeslí můžete umístit dítě na více hodin
Dosud mohli rodiče, bez toho, aby přišli o rodičovský příspěvek, dávat děti mladší dvou let do školky, jeslí či jinam na hlídání na 46 hodin měsíčně. Od 1. ledna 2020 by se tato doba měla zdvojnásobit na 92 hodin měsíčně

Rodiče pobírající rodičovský příspěvek mohou od 2 let dítěte pracovat neomezeně. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisejí.

Poslanci naopak neschválili změnu novely, která měla umožnit čerpat rodičovský příspěvek i prarodičům dítěte.

Přijetí novely o rodičovské ještě není definitivní
Na tahu jsou teď Senát, který musí novelu projednat, a prezident, jenž by ji měl podepsat. Nepředpokládá se však, že by došlo k nějakým průtahům, protože na toto téma tématu panuje všeobecná shoda (až na rodiče, kteří si rodičovský příspěvek už vybrali). Navíc je schvalování novely v časové tísni.

Pro Vás i Vaše děti máme
stavební spoření bez vstupního poplatku
úšetříte až 30 000,- Kč

Kancelář pojišťovny Allianz a.s.
Lidická 69
Brno
725 953 004