Ještě před 10 lety bych o tom jak pojistit dítě a zda je to správné mohl jen polemizovat nebo čerpat inspiraci od školitelů či lidí, kteří již děti mají. Proto také chápu některé názory, že pojištění dětí je ,,nesmysl,, A však teď vím, že je to velice důležitou ochranou nejen přímo dětí, ale zejména rodičů. Jsem sám rodičem a díky tomu vím, jaké rizika mohou nastat a to zejména v případě propadu příjmu jednoho z rodičů, který musí zůstat se svým dítětem po úrazu doma na OČR ( Oštření Člena Rodiny )

Na trhu existuje veliké množství pojistných produktů, které se zabývají otázkou pojištění dítěte a jeho rodičů. Někdo má vrozenou averzi vůči žraločím pojišťovacím agentům a poradcům, kteří se doslova vnutí do domácnosti, „nabouchají“ (sjednají) pojištění pro každého člena rodiny a nikdy více je už neuvidíte.

Proč ne pojištění úmrtí?

Snad za nejhorší postup poradce či pojišťovacího agenta je, když navrhne klientovi pojištění smrti jeho dítěte. Nejen v rámci morálního úhlu pohledu, ale také racionálního je to nesmysl.

S trochou cynismu můžu napsat, že dítě nepředstavuje v rodině aktivum, které přináší majetek. Dítě nepracuje, nepodniká, nečerpá žádnou závratnou státní podporu v podobě sociálních dávek nebo důchodu. Pouze spotřebovává, a to někdy i v době, kdy jeho vrstevníci chodí do zaměstnání nebo na brigády. Smrt dítěte tak rodinu finančně neohrozí a z pochopitelných důvodů ani případné pojistné plnění při úmrtí dítěte neplní úkol pro překlenutí výpadků příjmů.

Z tohoto pohledu je životní pojištění dítěte zcela zbytečné ve všech formách.

Na co se zaměřit?

Z pohledu rodiče, který samozřejmě své dítě miluje a stará se o něj jak nejlépe to jde. Je také rodič živitel nebo li článek na kterém je dítě závislé a to jak materiálně ( finančně ) tak duševně ( láska a pohodlí domova ).

Živitel na kterém je závislý chod domácnosti a rodina, potřebuje také ochranu ( finanční polštář ) v případě nenadálých životních situacích…

V případě propočtu a nastavení rizik v pojištění dětí je tedy důležité se dívat v úhlu pohledu rodičů či jejich příjmů a výdajů. Pokud se dítěti stane úraz například ve školičce na horách, když se prvně učí jezdit na snowboardu a nebo vážné onemocnění v případě píchnutí klíštětem na školením výletě, vždy je to zásah do rodinného rozpočtu a nejen to.

Jeden z rodičů zůstává doma s dítětem a je pracovně neschopný ( OČR ), což má za následek výpadek poměrné části příjmu do rodinného rozpočtu, ale také vznikají výdaje spojené s léčbou.

Během své praxe jsem se setkal s mnoha případy, kdy rodiče si díky pojištění svého dítěte mohli dovolit lepší hospitalizaci v nemocnici.

Na co se však zapomíná je, že rodiče ( minimálně jeden z rodičů ) zůstává v nemocnici se svojí ratolestí. Ale toto ubytování si rodič již musí hradit sám. Protože úraz má dítě a tomu nadstandardní ubytování hradí jeho pojistka

I mamince či tatínkovi uhradíme hospitalizaci se svým dítětem v nemocnici během léčby

Po své poradenské praxi a praxi jako tatínka Vám doporučuji, aby jste nepodceňovali jak ochranu příjmů Vás rodičů a hlavních živitelů, protože je na Vás závislé nejen Vaše dítě, ale celá domácnost. Nepodceňujte ani ochranu svého dítěte, protože stále se jedná o Vás, Váš příjem a tedy o celou rodinu.

Tatínek Laurinky a Oblastní ředitel Allianz  pojišťovny a.s.

Jiří Biegun


Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

  1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

  2. kurýr Vám vše doveze

  3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište

Kontakty