Životní pojištění patří k nejrozšířenějším finančním produktům v Česku. Jeho zrušení ale bývá často finančně velmi nevýhodné. Jak nejlépe tedy ukončit životní pojištění? Pomůže snížení pojistného? Na to neexistuje jednoznačná odpověď.

Nejlepší cestou, jak vyřešit nedostatek finančních prostředků na platbu pojistného, však je snížit si pojistné na minimální hranici. Proto kontaktujte vaši pojišťovnu a v souladu s ní si snižte pojistné (většinou se jedná o několik stokorun měsíčně).

Výhodou je to, že až opět budete při penězích, budete si moci platit životní pojištění dále (klidně i vyšší), a to bez otravného vyřizování si nové smlouvy. Navíc se vyhnete vrácení daňových odpočtů.

Další možností je zřídit si nové životní pojištění a přesunout finanční prostředky k nové pojišťovně. Nicméně z vašeho původního životního pojištění převedete pouze odkupné.

Až jako o poslední možnosti uvažujte o zrušení životního pojištění. Odkupné, které dostanete od pojišťovny, bude nižší, než je kapitálová hodnota životního pojištění. Navíc budete muset podávat daňové přiznání a dodaňovat vaše příjmy za posledních 10 let. Ale životní cesty jsou nevyzpytatelné a vy můžete nutně potřebovat peníze i za tuto cenu.

Přestup mezi pojišťovnami

Jestliže nejste spokojeni svou pojišťovnou, můžete přestoupit k jiné. Ale pozor, musíte přesunout peníze z původního životního pojištění přímo na účet nově vybrané pojišťovny, jinak budete muset podat daňové přiznání a zpětně dodanit odečtené příjmy.

Přechod mezi pojišťovnami je poměrně jednoduchý, nicméně ve většině případů finančně nevýhodný. Do nového životního pojištění totiž vložíte pouze odkupné, a ne celou kapitálovou hodnotu životního pojištění. Odkupné je částka snížená o určitý podíl, který zůstává pojišťovně. Výši odkupného najdete ve vaší pojistné smlouvě. Zatímco kapitálová částka je celková „naspořená“ hodnota vašeho životního pojištění.

Jestliže vám vaše původní pojišťovna zašle peníze na váš účet a vy následně na účet nově zvolené pojišťovny, budete muset dodanit vaše příjmy. Bohužel nutné je převést veškeré finanční prostředky z původního pojištění.

Zrušení životního pojištění

Pro zrušení životního pojištění si stačí vzít občanský průkaz a smlouvu (většinou stačí znát pouze její číslo) a navštívit pobočku pojišťovny. Tam vyplníte formulář o zrušení pojištění a přibližně za měsíc je vaše smlouva vypovězena. Vetšina pojišťoven již akceptuje volnou formou žádost o zrušení a zaslanou na pojišťovnu.

Našim klientům rádi pomůžeme nejen s vyplněním, ale také s komplexním vyřízením pro přechod k nám

Kdy můžete uplatnit daňové výhody z životního pojištění?

Pro to, abyste mohli uplatňovat daňové výhody životního pojištění, je nutné splnit zákonné podmínky, které jsou následující:

  • Výplata pojistného je sjednána nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let.

Po 60 měsících (5 let) od uzavření smlouvy.

  • Není umožněno průběžně vybírat peníze z životního pojištění.
  • Pojistné je uhrazeno na riziko „dožití“ či na riziko „smrti nebo dožití“.
  • Pojistník je stejný jako pojištěná osoba.
  • Minimální sjednaná pojistná částka je u smluv do 15 let 40 000 Kč, a u smluv nad 15 let 70 000 Kč.

Daně a životní pojištění

Částku, kterou si vložíte na vaše soukromé životní pojištění, si můžete odečíst od základu daně z příjmů, a to do výše 24 000 Kč ročně. Jaká je vaše daňová úspora? 

Výše daňové úspory u životního pojištění

Měsíční         Roční odpočet     Roční úspora na dani 

pojistné         od základu daně  (rovná sazba daně 15 %)

 300 Kč   3 600 Kč   540 Kč

   400 Kč   4 800 Kč   720 Kč

   500 Kč   6 000 Kč   900 Kč

   600 Kč   7 200 Kč 1 080 Kč

   700 Kč   8 400 Kč 1 260 Kč

   800 Kč   9 600 Kč 1 440 Kč

   900 Kč 10 800 Kč 1 620 Kč

1 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč

1 100 Kč 13 200 Kč 1 980 Kč

1 200 Kč 14 400 Kč 2 160 Kč

1 300 Kč 15 600 Kč 2 340 Kč

1 400 Kč 16 800 Kč 2 520 Kč

1 500 Kč 18 000 Kč 2 700 Kč

1 600 Kč 19 200 Kč 2 880 Kč

1 700 Kč 20 400 Kč 3 060 Kč

1 800 Kč 21 600 Kč 3 240 Kč

1 900 Kč 22 800 Kč 3 420 Kč

2 000 Kč 24 000 Kč 3 600 Kč

nad 2 000 Kč 24 000 Kč 3 600 Kč

Jak podat daňové přiznání

Jestliže není zbytí a životní pojištění musíte ukončit (či vám bylo ukončeno), musíte podat daňová přiznání za roky, ve kterých jste uplatňovali odpočty z daňového základu, a to 10 let zpětně. Pokud jste však daňové odpočty neuplatňovali, daňové přiznání při zrušení životního pojištění podávat nemusíte.

Zrušení životního pojištění se dodaní jako Ostatní příjmy (dle § 10 ZDP). V daňovém přiznání zrušení životního pojištění uveďte: na řádku číslo 40, v řádcích 207 a 209, v příloze číslo 2. Povinnost podat daňové přiznání se týká rovněž i zaměstnanců, kteří si zrušili životní pojištění.


Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

  1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

  2. kurýr Vám vše doveze

  3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište

Kontakty