Pokud se domníváte, že může nový koronavirus, původce onemocnění COVID-19, ovlivnit nabídku pojišťoven, máte asi pravdu. Do budoucna se vrcholící celosvětová pandemie pravděpodobně dotkne růstu cen pojištění pracovní neschopnosti i životního pojištění.

Nový koronavirus je závažnější než chřipka?

Smrtnost v případě tohoto virového onemocnění (podíl úmrtí v celkovém počtu nakažených osob) je výrazně vyšší než u chřipky všech typů – uvádí se okolo tří až čtyř procent. Závažnost situace a rozsah postižení bude mít dopad i na pojistný trh. Jedním z důvodů je to, že pojišťovny část pojistného (tzv. zajistné) obvykle odvádějí zajišťovnám, kterým se zjednodušeně říká „pojišťovny pojišťoven”.

I pojišťovny chrání své finanční „riziko“

Existují vážné situace, které sice nejsou moc pravděpodobné, když k nim však dojde, mohou vést k vysokým pojistným plněním, na jejichž výplatu by pojišťovny nemusely mít dostatek finančních prostředků. V našem případě vzpomeňme např. na povodně, kdy některé pojišťovny nezkrachovaly právě jen díky svému zajištění. Pojišťovny ho nevyužívají jen u majetkových pojistných smluv, ale také např. u pojištění osob – smrti či invalidity.

Jde o tzv. proporcionální i neproporcionální zajištění. V prvním případě se zajišťovna podílí na úhradě škod a výdajích pojišťovny jen určitým procentem. U neproporcionální varianty naopak zaplatí všechny škody a výdaje pojišťovny nad dohodnutý limit. Každá má své výhody a nevýhody. Dopad extrémní situace na pojišťovny tedy závisí především na konkrétních podmínkách zajištění.

Na velikosti příliš nezáleží

V případě katastrofických škod je pro pojišťovny bezpečnější zajištění neproporcionální. Důležité je i to, jestli zajištění zahrnuje také krytí pandemických rizik. Ne vždy je pojišťovny mají. Na pojistném trhu tedy není až tak důležité, zda je pojišťovna malá či velká, ale jak má ošetřeno zajištění.

To se sjednává prostřednictvím ročně obnovovaných smluv. Zajišťovny se při změně podmínek na trhu mohou rozhodnout, že zajistné pro další rok buď pojišťovnám zvýší, nebo smlouvu s nimi zcela vypovědí. A právě causa koronavirus by mohla jejich rozhodování zásadně ovlivnit.

V prvním případě by pojišťovny logicky přenesly své vyšší náklady na klienty formou zdražení pojistného. Ve druhém případě by musely vypovědět některé pojistné smlouvy s klienty nebo zavést novou výluku na pandemické události podobné novému koronaviru.

Když však pojišťovna kryje pandemie v pojistných smlouvách, které jsou někdy sjednány i na desítky let, a současně nemůže pojištění vypovědět, což je v ČR případ životního pojištění, mohlo by to vést i k situaci, že nebude mít dostatek kapitálu na výplatu pojistných plnění, jelikož nesežene nové zajištění.

Všechno je byznys

Lze předpokládat, že se zajištění pro krytí pandemických rizik do budoucna pojišťovnám prodraží. Jde totiž o stejný byznys jako u pojištění, nikoliv o neziskovou či dotovanou aktivitu. Bude záležet na tom, jak velký dopad bude nakonec nový koronavirus mít. Je dokonce možné, že pojišťovny budou riziko pandemie z pojistného krytí zcela vylučovat.

Některé pojišťovny údajně uvažují o speciálním pojištění pro koronavirus. Dělo se to i v minulosti. Před lety byl např. v oblastech nejvíce zasažených virem SARS nabízen pojistný balíček, který se uzavíral na dobu jednoho roku a obsahoval pojištění pro případ smrti výhradně následkem SARS a pojištění hospitalizace v souvislosti s diagnózou této nemoci. Nový koronavirus se však šíří mnohem rychleji.

Co se děje na domácím trhu

Na českém pojistném trhu přistupují ke koronaviru pojišťovny různě. V případě cestovního pojištění má na případné plnění vliv to, zda pojišťovna uplatňuje výluku na epidemie a na „léčbu v zemích, kam ministerstvo zahraničí doporučilo necestovat“. Některé pojišťovny, které danou výluku nemají, už pojištění přestaly nabízet.

U pojištění pracovní neschopnosti či úmrtí pojišťovny běžně výluku na epidemie neuplatňují. Lze se s ní setkat výjimečně, příp. je plnění omezeno jistým limitem. Z pohledu pojistných podmínek však může mít na případné plnění vliv i výluka na „zanedbání lékařských doporučení“ či výluka na „porušení prevenční povinnosti“.

Co to znamená pro Vás?

Doporučujeme v blízké době kontaktovat svého poradce či specialistu na úrazové pojištění. Probrat aktuální možnosti a využít aktuálních cen, které jsou nyní nastaveny velice příjemně pro zvýšení poptávky na trhu. Také čím déle budete čekat, budoucí pojištění se Vám také zdražuje věkem.

 

Váš čas jsou Vaše peníze

Kontakty


Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

  1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

  2. kurýr Vám vše doveze

  3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište

Kontakty