Oznámení o dopravní nehodě vždy směřujte na pojišťovnu viníka dopravní nehody. Doporučuji ji oznámit ihned a telefonicky. v případě, že si nebudete vědět rady, můžete využít info linky naši kanceláře: 725 953 121. Telefonické oznámení nenahrazuje nutné písemné oznámení na tiskopise Evropského záznamu o dopravní nehodě.

Telefonické oznámení má pouze informativní charakter, a jeho nahrávka může sloužit i jako doložení bezprostředního oznámení vzniku pojistné události.

 

Při telefonickém oznámení budete vyzvání k uvedení:

 • čísla pojistné smlouvy viníka
 • osobních údajů
 • telefonního kontaktu
 • V některých případech nebo v případě nejasností může pojišťovna požadovat i vyjádření druhého účastníka nehody nebo svědky.

Ohlásit dopravní nehodu můžete i osobně na pobočce Allianz, Lidická 69 v Brně vedle Lužáneckého parku, korespondenčně nebo online na stránkách pojišťoven.

 

Co si vždy zapište a mějte na paměti při nahlášení pojistné události:

 • Místo, datum a čas vzniku pojistné události
 • Jméno a kontakty na viníka dopravní nehody ( bydliště, datum narození, popř. název a sídlo firmy, IČ)
 • Číslo pojistné smlouvy viníka dopravní nehody ( ze které bude hrazena škoda )
 • Jméno a kontakty na poškozeného a řidiče
 • Jména a telefonní kontakty na zraněné osoby, jsou li nějací
 • Jména a telefonní kontakty na svědky dopravní nehody, jsou li nějací
 • V případě, že byla událost šetřena Policií ČR, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací
 • Zda byla poškozena třetí strana ( silnice, pouliční osvětlení apod… )
 • SPZ ( registrační značku ) vozidla, kterým byla škoda způsobena

 

Bude se hodit:

 

EVROPSKÝ ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ ZDE

 

mimo ČR vždy mějte dvě zelené karty ( v případě nehody musí jedna zelená karta zůstat policii a s jednou musíte odjet )

 

než vyjedete s firemním vozidlem mimo ČR musíte mít:potvrzeni o uzivani firemniho vozu cizi osobou

 

Kontakty pro nahlášení pojistných událostí u jednotlivých pojišťoven:

 

Allianz pojišťovna, a.s.

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám Modrá linka +420 241 170 000 (po-pá 8.00- 20.00)                                                           Asistenční služba nonstop +420 241 170 000

On line hlášení ZDE

AXA pojišťovna a.s.

Hlášení nových škod po telefonu v České republice 14 292 , v zahraničí +420 292 292 292

Česká pojišťovna, a.s.

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám: +420 841 114 114 (Po-Pá 7.00- 19.00)
Nahlášení škody se zprostředkováním asistence: +420 841 114 114

On line hlášení ZDE

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám – +420 841 444 555

On line hlášení ZDE

ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám +420 800 100 777

On line hlášení ZDE

Generali pojišťovna a.s.,

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám +420 844 188 188 (Po-Pá, 7.00- 19.00)
Nahlášení škody se zprostředkováním asistence +420 221 586 666

On line hlášení ZDE

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám: +420 222 119 125 (Po-Čt: 7.30- 16.15, Pá: 7.30- 15.00)
Nahlášení škody se zprostředkováním asistence: +420 272 101 062

On line hlášení ZDE

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám (včetně zprostředkování asistence) 800 105 105,
hlášení škod ze zahraničí+420 12 20

On line hlášení ZDE

Slavia pojišťovna a.s.

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám: +420 221 803 444 (Po- Pá, 8.00- 16.30)
Nahlášení škody se zprostředkováním asistence 12 30 (v České republice)+420 261 104 123 (v zahraničí)

On line hlášení ZDE

Triglav pojišťovna, a.s. vs. Direct pojišťovna

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám 221 221 221

On line hlášení ZDE

UNIQA pojišťovna, a.s.

Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám 800 120 020 (Po-Pá, 8.00- 18.00)
Nahlášení škody se zprostředkováním asistence 800 120 020, +420 272 101 020 (ze zahraničí)

On line hlášení ZDE

Wüstenrot pojišťovna

Hlášení nových škod po telefonu a objednání prohlídky: 227 231 222 (non-stop)
Informace k již nahlášeným škodám (centrum škod):257 092 511 (PO-ČT: 8,30-17 a PÁ: 8,30-15 h)
Nahlášení škody se zprostředkováním asistence +420 227 231 222

On line hlášení ZDE

 

Aby jste zabránili jakýmkoli komplikacím s viníkem dopravní nehody či jednání s pojišťovnou viníka, doporučuji si sjednat doplněk vašemu povinnému ručení a to přímou likvidaci, která Vám pomůže, že za viníka Vám Vaše pojišťovna uhradí náklady na opravu a náhradní vozidlo.

 

 

Kdy volat Policii ČR

 

Havarijní pojištění

Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění.

Doplňková pojištění

Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění, ale u Pojištění pro případ poškození nebo zničení jedoucího vozidla srážkou se zvířetem je oznámení škodné události policii nutnou podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění.

Povinné ručení poškozený

Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský Záznam o dopravní nehodě.
Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění. Také je nutno pokud možno neprodleně telefonicky nebo přes internet nahlásit škodnou událost. Dále postupovat dle pokynů pracovníků Allianz pojišťovny.

Povinné ručenípojištěný (viník)

Povinnost je dána §47 zákona č.361/2000 ve znění novel.

Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský Záznam o dopravní nehodě.

Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle novelizace §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění.
V případě výplaty plnění poškozenému může dojít k uplatnění práva (100%) na úhradu vyplacených částek vůči pojištěnému (§10 zákona č.168/1999 ve znění novel), pokud nastanou při šetření pojistitele komplikace zejména pro určení právního základu, např. kvůli tomu, že nehodu nešetřila policie nebo nebyl sepsán společný záznam o nehodě s danými náležitostmi dle zákona nebo nebyl předán po výzvě pojistiteli.

 

Potřebujete pomoci s pojistnou událostí nebo likvidací?POKUS16

info@pojistenibrno.cz a nebo volejte na +420 606 220 635.

 

 

Přeji mnoho silničních zážitků bez pojistných událostí…