Pojištění odpovědnosti i z držby

 

JSTE NEŠIKOVNÍ A ROZBILI JSTE CIZÍ VĚC?

 

MÁTE AKTIVNÍ DĚTI …?

 

CO BUDETE DĚLAT, KDYŽ VÁŠ PES SKOČÍ RADOSTÍ NA POJIŠŤOVACÍHO AGENTA A POŠKODÍ MU OBLEK NEBO ZRANÍ?

 

JEZDÍTE NA KOLE? A VĚDĚLI JSTE, ŽE TAM NEPLATÍ POVINNÉ RUČENÍ?

 

JSTE V PODNÁJMU NEBO PRONAJÍMÁTE BYT ČI DŮM?

 

POJIŠTĚNI JSOU VŠICHNI V DOMÁCNOSTIoriznuto.tlampac

Pojištění se vztahuje nejen na rodinné příslušníky, ale i na druha / družku nebo jen kamarády, kteří společně bydlí.

JEDNA SMLOUVA PRO VŠECHNY BUDOVY

Ve variantě Exkluziv pokryje veškeré škody z vlastnictví všech Vašich budov.

HRADÍME ŠKODY V PRONÁJMU

Hradíme i vybrané škody na pronajatých budovách.

Pokud bydlíte v pronájmu, je toto pojištění určeno přesně Vám.

NÁHRADA NÁKLADŮ LÉČENÍ 

zaplacených zdravotní pojišťovnou; tzv. regres (varianta Exkluziv).

ÚHRADA DÁVEK NEMOCENSKÉHO LÉČENÍ

 vyplácených na území ČR; tzv. regres (varianta Exkluziv).

NÁHRADA SOUDNÍCH VÝLOH

 proti neoprávněně vzneseným nárokům

 

Limity pojistného plnění

Škoda Normal Optimal Exkluziv Bytové domy
újma při ublížení na zdraví a při usmrcení, škoda na majetku a jiná újma na jmění 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč* 1 000 000 Kč*
regresy nepojištěno nepojištěno 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

* Limit plnění lze navýšit až na 20 000 000 Kč.


Vyberte si jednu z 3 variant podle toho, čeho se obáváte nejvíce.

Normal Optimal Exluziv
Běžná občanská činnost         
Provoz domácnosti         
Rekreační sport, cyklistika         
Chov psa. (jednoho)      
Výkon vlastnictví, svépomocné stavební práce      
Používání malých plavidel      
Jízda na koni      
Chov psů a dalších domácích a hospodářských zvířat   
Legální používání a držba zbraní (kromě myslivosti)   
Výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích
nebo při opatrování zvířat
  
Přechodný pobyt na ostatním území Evropy   
Vyjmenované škody na pronajatých budovách   

 

 

 

 

Nejnovější články

Pokuty, zbytečně odtažená auta, vybité baterie, zničené interiéry, ukradené cennosti. To jsou jen některé z radostí moderního...

Filosof Josef Šmajs pokládá automobilismus za zbraň hromadného ničení 21. století. Jeho názor má samozřejmě širší konsekvence,...

Zapomeňte na přednost a buďte vidět! Jako chodci jsme nejrizikovějšími účastníky silničního provozu – při střetu s...