Když pojišťovna kalkuluje, kolik si za jaké (při)pojištění řekne, její matematici se snaží na základě dat a statistik zjistit, kolik asi bude vyplácet na pojistném plnění. Započítá náklady a přičte marži. To vše s ohledem na to, kolik budou klienti ochotni zaplatit.

Podívejte se tedy na úrazové pojištění očima majitele firmy, který si chce zajistit příjem v případě nějakého nenadálého výpadku výrobního zařízení. Tak, aby zaplatil nutné výdaje a popřípadě více náklady spojeny s tímto výpadkem ( léčby ).

Úrazové připojištění

Objevuje se na naprosté většině smluv k životnímu pojištění nebo i samostatně. Jde o pojištění smrti úrazem, trvalých následků úrazu, denní odškodné či pojištění doby nezbytného léčení úrazu, s hospitalizací i bez ní.

Připojištění trvalých následků úrazu

Připojištění s názvem trvalé následky úrazu se používá jako levnější alternativa k připojištění pro případ invalidity z jakýchkoli příčin. Za desítky až stovky korun se lze pojistit na stovky tisíc, v případě progrese i miliony korun. Tedy se vyplatí, ačkoli pravděpodobnost, že skončíte v invaliditě v důsledku úrazu, rozhodně není závratně vysoká.

Připojištění na dobu léčení úrazu

Denní odškodné, resp. doba nezbytného léčení úrazu je poměrně jednoduché připojištění. Podobně jako u trvalých následků existuje k tomuto připojištění podrobná tabulka, která stanoví max. pojistné plnění pro ten který úraz. Pojišťovny se tím brání pojistným podvodům, kdy se pojištěný domluví s lékařem a uměle dobu léčení prodlouží. Allianz pojišťovna má přímo v podmínkách konkrétní případy, kdy lze prodloužit dobu léčení úrazem.

Připojištění pro případ hospitalizace

Toto připojištění je cenově dostupné. Jelikož průměrná doba hospitalizace je sedm dní, doporučuji nastavení připojištění od 1.dne hospitalizace (včetně JIP a ARO). Pak je pacient propuštěn do domácího ošetřování, na které se toto připojištění, stejně jako příp. na lázeňskou léčbu, nevztahuje. A však s kombinací připojištění doby léčení úrazu či pracovní neschopnosti máte dále krytý příjem.

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

Je univerzálnější a vhodnější než předchozí připojištění hospitalizace. Zejména pokud nemáme dostatečné rezervy a chceme si zajistit prostředky pro případ, že nebudeme nějakou dobu moci vydělávat. Ochrání naše příjmy nejen po úrazu, ale i v době onemocnění.

Připojištění pro případ invalidity

Toto připojištění nepatří k nejlevnějším, ale rozhodně se vyplatí a spolu s trvalými následky úrazu by nemělo chybět na žádné smlouvě o životním pojištění.

Závažná onemocnění

Koncepce tohoto pojištění je velmi složitá. Navíc je rozdíl mezi závažnými onemocněními dětí a dospělých. Jde v podstatě opět o speciální případ pojištění pro případ invalidity (byť ta není obvykle podmínkou pro výplatu pojistného plnění), tentokrát pouze z důvodu nemoci, a to konkrétně jedné z několika vyjmenovaných v pojistných podmínkách. Počet nemocí, označených jako závažné, se stále rozšiřuje – dnes jich je v některých případech až padesát.

 

Úrazové pojištění se nesjednává, aby se něco stalo, ale kdyby se něco stalo. A co potom?

Více informací