Pojištění vozidel

PROČ a JAK si pojistit své auto?

 

Povinné ručení

Povinné ručení musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na pozemních komunikacích. Ať již se jedná o osobní automobil, přívěsný vozík, moped, motocykl, tříkolku nebo čtyřkolku, samozřejmě i autobus, nákladní automobil, tahač, různé speciální automobily, pracovní stroje atd.

Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Právo uzavřít povinné ručení má ale i jakákoli další osoba. Například otec může uzavřít povinné ručení na synovo auto.

 

Co vše pojistka pokrývá a co vše se z pojištění poškozenému hradí?

újma na zdraví (včetně úmrtí)

újma na majetku (ať už na automobilu nebo na čemkoliv jiném)

další újmy vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel)

Pojištění neuhradí škodu na Vašem vozidle a újmu řidiči, který nehodu způsobil.

Pojištění chrání před způsobenou újmou druhému nejen majitele/provozovatele vozidla, ale i kohokoliv dalšího, kdo pojištěné vozidlo v době nehody řídil.

 

Co je havarijní pojištění, a jak se liší od povinného ručení?

 

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění (často je označováno pojišťovnami jako kasko). Na rozdíl od povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se jedná o dobrovolné smluvní pojištění. Základní pojištění se sjednává pro minimalizaci rizik na vozidle či jeho části pro pojistná nebezpečí typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních události (označováno jako All Risk) nebo pouze pro ochranu některých z výše uvedených (např. pouze havárie či pouze odcizení). V pojistných podmínkách či v samotné pojistné smlouvě nalezneme případy, pro které toto pojištění platí.

Chrání především Vaše vozidlo. Neohlídá ho sice před případnými zloději ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám v těchto situacích.

 

BONUS PRO VÁS…

 

1. životní pojištění + autopojištěníoriznuto.tlampaczivot plus auto

2 x více peněz za úraz při dopravní nehodě

Dojde-li k jakékoli pojistné události následkem úrazu při dopravní nehodě, navýšíme vám pojistné plnění z vašeho pojištění osob na dvojnásobek až do výše 1 000 000,- Kč v jednom pojistném roce

 

2. Autopojištění + pojištění majetkumajetek plus auto

Pojištění osobních věcí v autě i ve střešním boxu

V případě odcizení zavazadel z Vašeho osobního automobilu či jejich poškození Vám uhradíme vzniklou škodu až do výše 10 000,- Kč v jednom pojistném roce

 

 

Nejnovější články

Stavební spoření lze uzavřít nejen na dospělého, ale i na dítě. Rodiče ho často zakládají svým potomkům,...

Poslanecká sněmovna PČR schválila zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020 z dosavadních 220 000 na 300 000...

Aplikace ParkSimply od společnosti Globdata, která je určena k placení parkovného přes mobil, se rozšířila do Brna....