Co je horší riziko než případné úmrtí? Je to právě invalidita? Je skutečně invalidita pro rodinný rozpočet horší než úmrtí? Rozhodně ano. V případě úmrtí člena rodiny se stát o pozůstalé stará docela dobře. Například měl-li zemřelý děti a manželku, budou po dobu studia dětí dostávat náhrady ve formě důchodů ( sirotčí a vdovský důchod ). Ale co v případě invalidity? Výplaty od státu jsou mizerné, viz obrázek. A pozor! Pojištění invalidity není cenově vůbec drahá záležitost – třeba v porovnání s pojištěním denních dávek úrazem či pracovní neschopnosti. Jak má takové pojištění vypadat?

 

Myslíte si, že se o Vás postará stát? Tak to jste na velkém omylu…

Invalidních důchodců je zhruba stejný počet jako nezaměstnaných. Ovšem nečekejme, že vysoký počet jedinců v této skupině zajistí při vyplácení důchodů ze strany soc. systému zázraky. Stát či sociální systém jednoduše nijak neřeší, jestli je na nás někdo závislý a důchod vyplácí podle příjmu.

Je nám také známo, že stát nám nepomůže. Musíme si tedy pomoci sami.

Nabízí se nám tři možnosti, jak se s takovou situací vypořádat:

 1. nejpoužívanějším  řešením je nedělat nic a doufat, že se nic nestane.
 2. řešením je pak vlastnit dostatečně objemný finanční polštář, který nám výpadek příjmů způsobený invaliditou vynahradí.
 3. je uzavřít si pojištění, které nám pro případ invalidity zajistí alespoň finanční stabilitu.

Co nás čeká v případě invalidity?

invalidní důchodČím vyšší příjem, tím větší problém. Odpovědnost při zajištění narůstá zároveň s výší příjmu.

Jak se tedy zajistit v případě invalidity, pokud rezervy nejsou…?

Invalidita 1. stupně

Je definována jako pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %.  Nejčastější příčinou vzniku invalidity jsou onemocnění svalové a kosterní soustavy. U manuálně pracujících může znamenat závažný problém z důvodu nutnosti rekvalifikací, které mohou trvat i řadu let. Je dobré s touto alternativou počítat a mít zajištěný rozdíl mezi aktuálními příjmy a invalidním důchodem, a to na dobu několika let. Za pozitivní můžeme považovat fakt, že lze tento hendikep překonat a je možné se znovu uplatnit na pracovním trhu.

Invalidita 2. stupně

Znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %. Častou příčinou vzniku invalidity 2. stupně jsou nemoci oběhové soustavy. Pokud je pracovní schopnost snížena o více než polovinu, téměř vždy to znamená delší výpadek z pracovního procesu. Tento příjem je důležité nahradit na poměrně dlouhou dobu. Nelze říci, zda si stejně placenou práci najdeme během dvou, nebo deseti let. Stát se může i to, že ji nenajdeme již nikdy. Z tohoto důvodu považujeme zabezpečení invalidity 2. stupně za velice důležité. K zajištění takového rizika jsou při průměrné mzdě potřeba částky v řádech milionů korun.

Invalidita 3. stupně

Pokud poklesne pracovní schopnost o více než 70 %, jedná se o takzvanou plnou invaliditu. Příčinou může být mnoho druhů úrazů i nemocí, od nádorových onemocnění po duševní poruchy. Důsledek je bohužel jen jeden: snížení příjmů. Stává se, že běžný příjem vypadne do konce života a navíc přibydou další výdaje spojené s invaliditou samotnou. Těmito výdaji mohou být jednorázové náklady typu pořízení bezbariérového bydlení, nové koupelny nebo kompenzačních pomůcek, které usnadní život postiženého. Mohou to být i pravidelné náklady ve formě pečovatelské služby nebo nákupy léků.  Již z těchto vět je zřejmé, že částky potřebné k pokrytí těchto výdajů se opět počítají v milionech.

 

Výše invalidního důchodu a hrubého příjmu
Invalidita 1. stupně Invalidita 2. stupně Invalidita 3. stupně Hrubý příjem
4 817 6 055 9 770 15 000
5 087 6 460 10 580 20 000
5 357 6 865 11 390 25 000
5 627 7 270 12 200 30 000
5 818 7 558 12 775 35 000

 

Invalidita úrazem? Zdání klame

První kroky o pojišťování invalidity byly zaměřeny na pojištění invalidity úrazem de facto trvalých následků úrazu. Toto pojištění však pokrývá jen menšinu všech invalidních rizik.

Jaké jsou hlavní příčiny invalidity u žen a mužů?

 

Jak na správné pojištění?

Invaliditu je vhodné vnímat jako soubor mnoha hrozeb a při jejím pojišťování myslet na všechny možné příčiny:

krytí invalidity úrazem nestačí!

 • Doporučujeme krýt všechny stupně invalidity a nespokojit se jen s krytím invalidity 3. stupně.
 • Vždy řádně a pečlivě vyplňujte zdravotní dotazníky.
 • Zaměřte se na výluky, které pojišťovny mají ve svých podmínkách, a vybírejte si, komu svěříte péči o svůj život.
 • To, že máte pojištění, ještě neznamená, že nemusíte mít úspory – výplatu pojišťovny posílají až po čase, do té doby jste v pracovní neschopnosti. Jak tomuto předejít

K oznámení nové události si připravte tyto údaje:

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Osobní údaje pojištěné osoby
 • Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o přiznání plného invalidního důchodu
 • Záznamokresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) o jednání k posouzení zdravotního stavu ve smyslu zákona o důchodovém pojištění
 • Bankovní spojení

Dokumenty ke stažení


formulář_hlášení invalidity