2678 nehod, při nichž zahynulo 33 lidí, způsobili podle policejní statistiky řidiči nemotorových vozidel, zejména cyklisté, v loňském roce. Jen za prvních sedm měsíců letošního roku zemřelo na silnicích v ČR při dopravních nehodách už 20 cyklistů.

Jízdě na kole, zejména relaxační, se věnuje stále více Čechů. Cyklistická sezona ještě zdaleka nekončí, proto nebude na škodu připomenout, že tato bohulibá činnost mívá někdy i stinné stránky. Nejde jen o vaše zdraví či majetek, ale také o následky, jež může mít vaše neopatrnost pro jiné účastníky provozu, zaviníte-li na kole dopravní nehodu. Kromě pokuty totiž ponesete i tíži škod způsobených jiným. Měli byste tedy zvážit, zda by nebylo rozumné se proti nečekaným karambolům chránit. Například vhodným pojištěním odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti není jen pro motoristy

Na rozdíl od řidičů aut, které v případě nehody chrání povinné ručení, cyklisté, ačkoli jsou také účastníky silničního provozu, mnohdy pojištěni nejsou. Přitom není problém sjednat si toto pojištění buď jako samostatný produkt, nebo coby součást pojištění majetku (domácnosti) tak, aby se kromě odcizení či poškození kola vztahovalo i na dopravní nehody zaviněné při jízdě na něm. Rozhodně byste neměli toto nebezpečí podceňovat.

Následky nehod způsobených cyklisty patří k nejčastějším důvodům plnění v rámci pojištění odpovědnosti z činností v běžném občanském životě. Jde jak o škody na majetku, tak o plnění za újmu na zdraví, přičemž tato kompenzace bývá většinou vyšší. Nový občanský zákoník umožňuje, aby částka za odškodnění byla i několikanásobná ve srovnání s tím, co bylo obvyklé dříve. Došlo už k několika cyklisty zaviněným těžkým zraněním (např. poraněni hlavy nebo páteře), kdy odškodnění narostlo do milionových částek.

Doporučujeme:

  1. Odpovědnost z občanského života ( výběr limitů, dle potřeby )
  2. Asistenci pro cyklisty ( např.: odvoz až 5 kol do nejbližší opravny )

Spočítejte si odpovědnost z občanského života ZDE a navíc získáváte cyklistickou asistenci

Lze proto doporučit pojištění na vyšší limity, nejméně několika milionů korun.

Alkohol za řídítka nepatří, nebo že by přece …

Ani pojistná ochrana však není absolutní. Nárok na plnění je podmíněn tím, že škoda nevznikla záměrně, ale z nedbalosti nebo vinou nějakého neúmyslného pochybení. V opačném případě může pojišťovna výplatu pojistného krátit nebo zcela odmítnout. Zejména dojde-li ke škodě pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Ostatně několik piv vypitých před jízdou na kole vás může přijít velmi draho i bez toho, že byste způsobili jakoukoli újmu. Podle současného znění zákona vám může být v takovém případě udělena pokuta od 2500 do 20 tisíc korun. Změnit by to mohl návrh novely zákona, který nedávno prošel Senátem do Poslanecké sněmovny PČR, podle něhož by cyklisté na cyklostezkách, v obcích a na silnicích třetí třídy mohli mít až 0,8 promile alkoholu v krvi.

Vliv na výši pojistného plnění má také technický stav kola nebo to, jestli měl cyklista na hlavě helmu.

Spočítejte si odpovědnost z občanského života ZDE a navíc získáváte cyklistickou asistenci

letak-domacnost

podminky_allianz_domov_2016