Pro firmy

Snížení nákladů… motivace zaměstnanců…

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Příspěvky na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření pro své zaměstnance si můžete započítat jako daňově uznatelný náklad.

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Takovým příspěvkem osvobodíte zaměstnance od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 30 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).

 

„Utužte vazby mezi Vaší společností a Vašimi zaměstnanci tím, že jim budete přispívat na jejich pojištění.”


Ochrana firemního majetku a odpovědnosti z činnosti

2009_sk_cena_podnikatelu

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

V případě zastavení provozu (třeba zastavení výroby) zabezpečíme plynulé pokračování činnosti Vaší firmy.

JSME OBCHODNÍ PARTNEŘI KAŽDÝM COULEM…

Staráme se o nejvíce majetku na světě a máme AA rating vyšší než Česká republika.

Můžete si vybrat, zda chcete pojistit nemovitost, náklad, který převážíte, zařízení Vaší provozovny nebo snad auta ve svém autosalonu.

U nás v Allianz máme s pojištěním majetku firem dlouholeté zkušenosti.

Pojistili jsme dokonce i Titanik nebo první let do vesmíru.

„Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou.”


Pojištění pro model, letadlo i celou flotilu…

 

oriznuto.muz.zamysleny

KRYTÍ NA MÍRU…MÁTE VŠE POD KONTROLOU…

pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob

VČETNĚ CHYBNÉ PILOTÁŽE

Pojištění jsme automaticky rozšířili podle platné legislativy o pojištění 
„válečných rizik ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu letadla“

SLEVY PRO ČLENY AEROKLUBU ČR A PROPOJIŠTĚNOST

 


Pojištění přepravy a nákladů

POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK

Pojistíme všechny zásilky bez ohledu na dopravní prostředek, včetně všech překladů  po cestě, pojištění může sjednat prodávající, kupující nebo speditér dopravující zboží.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE

Pojištění kryje náklady za škody na zásilce, kterou převáží Váš dopravce. Vše individuálně na míru.

INDIVIDUÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DLE  DRUHU ZÁSILKY ODPOVÍDÁ MEZINÁRODNÍM STANDARDŮM

Pojištění s Vámi sjednáme na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování po cestě.

10473401_827172797295655_3811942402715229037_n


 

Přehled pojistných rizik

 

Druh pojištění

 

Na co se vztahuje?  Pojistná nebezpečí
Budovy
 • budovy sloužící k podnikání
 • bytové domy (SVJ, družstevní i soukromé)
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí
 • vandalizmus
 • přepětí v elektrické síti
 • poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
Věci movité
 • výrobní a provozní zařízení
 • zásoby
 • cizí věci
 • cennosti
 • denní tržba
 • starožitnosti, umělecká díla
 • stavební součásti a úpravy
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí
 • vandalizmus
 • přepětí v elektrické síti
 • poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
 • krádež vloupáním, loupež
Přerušení provozu v důsledku pojistné události
 • ušlý zisk
 • stálé provozní náklady
 • náklady na opatření na zkrácení doby přerušení provozu
 • náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí
 • krádež vloupáním
Elektronika
 • kancelářská elektronika
 • zdravotnická elektronika
 • elektronika v autoservisech
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.
Sklo
 • zasklení (vnější a vnitřní)
 • skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
 • předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)
 • Pro případ rozbití skla
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.
Strojní zařízení
 • poškození strojního zařízení používané dle svého určení
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.
Majetek autosalonů Kromě výše uvedeného majetku pojistíme i:

 • nová a ojetá vozidla určená k prodeji
 • vozidla přijatá do opravy
 • vozidla vystavená mimo místo pojištění
 • vozidla se zvláštní RZ (trvale manipulační)
 • vozidla na zkušební trase
 • rozšířené krytí o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, vodovodní škody, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů
Všechna pojistná nebezpečí jako u věcí movitých +:

 • havárie vozidla
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

 

Náklad
 • náklad přepravovaný vlastním silničním motorovým vozidlem
 • dopravní nehoda nebo jiné působení mechanických sil na vozidlo
 • krádež vozidla
 • krádež vloupáním do vozidla, loupež
 • vandalizmus
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí

 

Nejnovější články

Každý zaměstnanec u nás odvede státu skoro polovinu výplaty. Zdanění práce je v ČR jedno z nejvyšších...

Pokuty, zbytečně odtažená auta, vybité baterie, zničené interiéry, ukradené cennosti. To jsou jen některé z radostí moderního...

Filosof Josef Šmajs pokládá automobilismus za zbraň hromadného ničení 21. století. Jeho názor má samozřejmě širší konsekvence,...