Každý druhý dospělý Čech (47 %) někdy řešil škodu, kterou buď on, nebo někdo z jeho rodiny způsobil jinému. Když už k tomu dojde, nejvíc lidí (40 %) ji prostě zaplatí ze svého, dalších 14 % se snaží s poškozeným smírně dohodnout a nejlépe neplatit nic. Kupodivu jen 1 % škodu, je-li to možné, zapře a nepřizná se. Vyplynulo to z nedávného průzkumu České asociace pojišťoven.

Prostě, nikdo není neomylný a každý může, byť nechtěně, někoho poškodit. Nejčastěji jde o škody související s provozem domácnosti včetně poruch vodovodních rozvodů, způsobené dětmi nebo zvířaty, příp. vzniklé při rekreaci a sportu. Přitom jen 30 % lidí má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody, které je pro krytí menších i větších nemilých událostí tohoto typu ideální.

„Pojistka na blbost“ se rozhodně vyplatí

Každý člověk je za své chování a jednání odpovědný. Proto způsobíte-li někomu škodu, měli byste nést její následky. Většinou tomu tak je. Proto pojišťovny nabízejí možnost sjednat si pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu. Produkt, kterému se lidově přezdívá „pojistka na blbost“, kryje škody, které zaviníte buď vy, nebo třeba vaše děti či domácí mazlíčci. Např. když prasklá hadice přívodu vody k pračce vytopí sousedy, váš potomek rozbije míčem cizí okno či váš pes skočí na souseda a zašpiní mu kabát.

Spočítej si

Nešikovnost viníky ročně stojí milióny korun

Přesně v duchu českého kultovního filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! má každý z nás někdy „kritický den“. Ani vy nejste jistě výjimkou, můžete si ho však pojistit. Většinou je toto pojištění dobrovolné. Jsou nicméně i situace, kdy si ho musíte sjednávat povinně ze zákona. Např. řidiči nesmějí vyjet na silnici bez povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Na druhé straně nehoda na jízdním kole nebo na lyžích může také způsobit vysokou újmu, ale pojištěni vůči ní být nutně nemusíte.

Nejčastější formou je pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě. Doplňkem pak může být pojištění škody, kterou způsobíme zaměstnavateli. To je vhodné, pokud máte hmotnou odpovědnost za svěřené věci nebo za pokladní zůstatek.

Měli byste dobře zvážit případná rizika

Při výběru pojistky je třeba především posoudit, jaké riziko je pro vás důležité a čeho se obáváte. Pojistky se obvykle prodávají ve standardizovaných balíčcích, v nichž jsou stanovena jednotlivá rizika a pojistné částky. Za flexibilní či málo častá rizika se samozřejmě připlácí. Způsobíte-li škodu a budete požadovat pojistné plnění, je vaší povinností spolupracovat na vyšetřování pojistné události.

Spočítej si

Nezapomeňte ani na pojištění právní ochrany

Trochu jiným typem je pojištění právní ochrany. To člověka neochrání ani tak v případech, kdy něco způsobí, ale spíše v situacích, kdy se viník vykrucuje a bez soudního příkazu nechce nic zaplatit nebo vinu neprávem hází na vás.

Například při vyšetřování dopravní nehody se leckdy z poškozeného stává viník, a naopak. Ne každý si může dovolit zaplatit dobrého advokáta, který mu pomůže domoci se práv v případném soudním sporu.

Z pojištění právní odpovědnosti pojišťovna platí své nebo externí právníky, znalecké posudky a zmírňuje riziko vznikajících nákladů tím, že hradí poplatky a náklady řízení. Také v právní ochraně lze pojistit nejrůznější rizika, a podle nich pak vybrat patřičný produkt.

Nepodceňujte jakékoli reálné nebezpečí, které může z vaší každodenní činnosti vyplynout. Částka, kterou vydáte na pojištění odpovědnosti, se vám může v případě nehody mnohonásobně vrátit.

I jízda na kole bez pojištění dokáže viníka nehody finančně zruinovat.

Zeptej se

lipnicka-albina-kontakt