Mám uzavřít životní pojištění? Co mi vlastně přinese? Nejsou to vyhozené peníze? Podobné otázky si jistě klade každý, kdo zvažuje nabídku tohoto finančního produktu. Není divu, vždyť jde o velmi důležité rozhodnutí. Má-li totiž životní pojištění krýt vybraná životní rizika v dostatečné výši, nebývá levné. A rozhodneme-li se špatně, pak nejenže neplní svou funkci, ale stane se opravdu vyhazováním peněz.

Dobré životní pojištění především představuje pro pojištěného i pro jeho blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Jeho uzavřením člověk nejen získá pojistnou ochranu své osoby či své rodiny, ale mnohdy může vložené prostředky i zajímavě zhodnotit. Rozsah pojistné ochrany, stejně jako výše případného zhodnocení, záleží na tom, jaký druh životního pojištění zvolíte.

Kdy je pro mne nezbytné?

Jelikož primárním cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě vaší smrti, je určeno osobám, které potřebují pokrýt riziko vlastní smrti. Pokud je rodina na mně finančně závislá, plánuji pořídit si vlastní bydlení na hypotéku, chystám se využít leasing nebo čerpat úvěr, pak uzavření životního pojištění určitě stojí za zvážení. Díky vysoké variabilitě a flexibilitě jeho parametrů lze najít a sestavit produkt přesně podle individuálních potřeb klienta a přizpůsobit jej jeho momentální životní situaci.

Kdy dochází k výplatě finančních prostředků?

Životní pojištění chrání před rizikovými situacemi a kryje především riziko smrti. V případě této nepříjemné události tedy vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám. Ovšem smrt není vždy podmínkou. Smlouva je sjednávána i pro případ dožití, kdy po uplynutí sjednané doby dochází k výplatě peněžních prostředků, a to buď jednorázově, nebo v pravidelných splátkách. Výše plnění vždy záleží na podmínkách sjednaných v pojistné smlouvě.

Uvědomujete si, že smrt číhá za každým rohem?

Jen na silnicích v ČR každý rok vyhasnou zcela zbytečně stovky životů. Přemýšleli jste už, co by se stalo s rodinou v případě vašeho úmrtí? Kdo bude živit děti? Platit hypotéku? Přesně kvůli těmto rizikům se sjednává životní pojištění.

Může však také sloužit jako dlouhodobé spoření na stáří. Pojištění nezabrání nehodám, ale ulehčí vám a vašim blízkým řešení složité životní situace. Životní pojištění je vhodné obzvlášť v případě, kdy domácnost žije převážně z jednoho platu. Dále se hodí pro rodiny, které mají dlouhodobé finanční závazky. Pokud by živitel rodiny zemřel, poslouží životní pojištění na splacení všech závazků a na zajištění potřeb blízkých. A to jako mimořádné vklady s minimálními či bez poplatků. Více na…

Uzavření tohoto pojištění není vždy zcela dobrovolné. Jestliže si chcete sjednat hypotéční úvěr, můžete se setkat s požadavkem vinkulace pojistného plnění. Tím banka po klientovi žádá zajištění hypotečního úvěru formou životního pojištění.

Jak životní pojištění funguje?

Pokud dojde k pojistné události, bude ujednaná částka vyplacena ve prospěch dědiců nebo osob uvedených v pojistné smlouvě. Obecně se doporučuje uzavřít pojištění pro případ smrti ve výši trojnásobku ročního příjmu. Pojistnou ochranu lze rozšířit formou připojištění pro případ úrazu, invalidity, vážných chorob. Kromě ochrany blízkých může být životní pojištění zajímavou investicí do budoucnosti. Výplata naspořených peněz proběhne ve chvíli, kdy klient dosáhne věku uvedeného ve smlouvě. Nedoporučuje se pojistnou smlouvu předčasně ukončovat, což by mj. znamenalo nutnost „vrátit“ (dodanit) získanou daňovou úsporu za posledních 10 let.

Není pojistné moc vysoké?

Výše pojistného se stanovuje na základě mnoha proměnných. Stěžejní je věk a zdravotní stav pojistitele. V případě doplňkového úrazového pojištění se zkoumá druh zaměstnání či provozovaný sport. Výši pojistného bezpochyby ovlivňuje též doba a výše pojistné částky. Životní pojištění lze sjednat už na období jednoho roku. Pokud se rozhodnete pro investiční strategii pojištění, je vhodné uzavřít smlouvu s trváním překračujícím deset let. Během delšího časového úseku pak můžete dosáhnout znatelného zhodnocení vložených prostředků.

Více informací