Orkán Xaver koncem loňského roku způsobil v Česku během dvou dnů škody za 134 mil. Kč. A pak že zimy už nejsou, co bývaly. Celkem ta loňská vystavila majitelům budov i domácnostem účet za 148 milionů. V roce 2010 však pojišťovny za toto období vyplatily přes miliardu.
Když se řekne přírodní živel, většina z nás si představí požár, povodeň nebo krupobití. Jen málokoho napadne mráz, přestože jsme jeho neblahým důsledkům vystaveni skoro každý rok. Každá zima je jiná, ale škody způsobené silným mrazem, tíhou sněhu a pády rampouchů se objevují vždy, když rtuť teploměru klesne výrazněji pod mulu.

Voda a mráz se v budovách nesnášejí

Česká asociace pojišťoven si nechala na konci minulého roku zpracovat průzkum, jaké zkušenosti mají Češi (a Slováci) se škodami na majetku způsobenými přírodní živly a s pojištěním proti jejich řádění. Ukázalo se, že jde nejčastěji o zničené topné systémy, popraskané radiátory nebo zamrzající vodoměry s částí rozvodů. A také o následné škody způsobené vodou vytékající z popraskaného potrubí. Důsledkem bývají zatopené sklepy nebo zničené vnější omítky a malby. I ty kryje pojištění rizika silného mrazu, je-li sjednáno v rámci pojištění budovy. Aby však pojišťovna mohla vyplatit plnění také za škody na vybavení interiéru, musí být proti stejnému riziku pojištěna i domácnost.

Váha sněhu už způsobila nejednu katastrofu

Častými zimními škodami jsou střechy polámané pod váhou sněhu. V pojistných podmínkách se tomuto riziku říká tíha sněhu a námrazy. Z pojištění se kryjí škody na střechách domů, tedy na střešních konstrukcích, krytinách, okapech a dalším příslušenství, i ty přímo související, např. když tání sněhu způsobí narušení omítek nebo izolací. Škody způsobené uvnitř objektu je však třeba tak jako v předchozím případě řešit v rámci pojištěna domácnosti.

Mráz a tíha sněhu páchají také škody na zastřešení bazénů, altánů a dalších zahradních objektů. Pokud nejsou součástí pojištění budov, lze je připojistit. Riziko škody je však u nich vyšší, a tak může být výše pojistného plnění limitována, příp. stanovena spoluúčast poškozeného.

Je důležité vybrat si pojištění podle potřeb

Pojišťovny nabízejí zpravidla dvě až tři úrovně pojistné ochrany a ne každé z uvedených rizik bývá zahrnuto už v základní nabídce. Obvykle je však lze na přání klienta samostatně připojistit. Proto se vždy vyplatí věnovat pozornost pojistným podmínkám, příp. výlukám z pojištění nebo možnostem krácení pojistného plnění. Za zvážení také stojí, zda pojištění uzavřít on-line, či formou osobního kontaktu na pobočce nebo u obchodního zástupce. První způsob je pohodlnější, druhý zase umožňuje položit jakýkoli dotaz a všechno si nechat podrobně vysvětlit.

Co dělat, když ke škodě opravdu dojde

Především ji dobře zdokumentovat a učinit opatření proti vzniku následných škod. Neprodleně oznámit škodu pojišťovně a vyčkat obvyklého příchodu jejího mobilního technika. Připravit si seznam poškozených věcí a doklady o jejich nabytí. U novějších smluv lze využít i pomoci asistenční služby. V procesu vyřizování škody lze využít také aplikací pro chytré mobilní telefony a sledovat celý průběh on-line. Jak však ukázal výše zmíněný průzkum, jen necelá polovina pojištěných o této možnosti ví a asi desetina poškozených jí využila.

Využijte výhodné pojištění majetku od Allianz pojišťovny a.s. se slevou 20%

Spočítej si