Jsou pojišťovny, které svým klientům sjednávají životní pojištění (ŽP), schopny odškodnit své zákazníky v případě nákazy koronavirem? Máte nárok na plnění ze smlouvy o ŽP kvůli karanténě nebo domácí péči o dítě, protože jsou uzavřeny školy? A co pokud jste museli v případě nákazy nebo na základě mimořádných opatření uzavřít provozovnu?

Zavřené školy a ošetřovné na dítě

Na ošetřování dítěte kvůli uzavření škol se životní pojistka vztahuje, jen pokud je máte sjednáno ve smlouvě. Ale jelikož nejde o typický případ ošetřovného na dítě, jak je dohodnuto v pojistné smlouvě, můžete se setkat s obtížemi. Pojišťovny budou nejspíš požadovat vyplněný formulář ČSSZ o ošetřování dítěte, potvrzený lékařem. Posouzení, jestli bude plnění vyplaceno, bude vždy na vstřícném rozhodnutí dané pojišťovny.

Náhrada ušlé mzdy po nákaze koronavirem

Tady by mohlo pomoci pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci, která se sjednávají právě pro situace, kdy kvůli nemoci přijdete o příjem.

U pojištění pracovní neschopnosti se nicméně pojistné plnění vyplácí po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne trvání neschopnosti. Pokud jde o výši náhrady, tu najdete ve své pojistné smlouvě. Částka vyplacená pojišťovnou však nesmí spolu s náhradami od státu vaši mzdu převýšit. Proto se při výplatě ( nebo sjednání ) pojistného plnění zkoumá výše vašeho příjmu.

V případě pojištění hospitalizace se peníze vyplácejí od prvního dne pobytu v nemocnici. Obvykle si je klienti sjednávají na nižší částky, nejčastěji jen 100–200 Kč/den. Ideální částka by měla být vyšší a to minimálně 400-500 Kč/den v rámci aktuálních cen nadstandardních pokojů a více nákladů.

Životní pojištěná a uzavření provozoven

Na to se ŽP nevztahuje. Je nutné mít pojištěno přerušení provozu pro podnikatele, které se sjednává v rámci pojištění jejich majetku.

Záleží na příčinách, a také na výlukách, které jsou ve smlouvě zahrnuty. V podmínkách může být např. výluka na úředně nařízené přerušení provozu. Pojišťovny obvykle nabízejí krytí jen při přerušení v důsledku požáru, řádění živlů, krádeže nebo třeba rázové vlny nadzvukových letadel. Ne však při pandemii.

Karanténa a nárok na plnění z životního pojištění

Karanténa by musela být z pohledu pojistné smlouvy považována za skutečné onemocnění. Pak by se na ni mohlo vztahovat pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace.

Vždy bude záležet na konkrétním nastavení vaší smlouvy. Karanténa trvá obvykle 14 dní, pojištění pracovní neschopnosti se však, jak bylo uvedeno výše, vyplácí až po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne neschopnosti. Je možné také sjednání na kratší karenční dobu.

Životní pojištění a smrt v důsledku koronaviru

Má-li klient pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, měl by být pojištěn i pro případ koronaviru. Opět ale záleží na výlukách, jako je např. obecná výluka na epidemie a pandemie. Po úmrtí z těchto příčin pravděpodobně pojišťovna zváží, zda výluku uplatní, nebo bude postupovat vůči pozůstalým vstřícně. V případě epidemie extrémního rozsahu může pojišťovna omezit výši pojistného plnění např. na max. 2 miliony korun za jednotlivou událost, pokud by její celkové výdaje na krytí následků epidemie přesáhly třeba půl miliardy korun.

Zatím neproběhla možná úprava výluk v pojistných podmínkách v životních pojištění na COVID-19, takže ideální je nyní uzavřít ŽP za stávajících podmínek, které Vám u těchto smluv zůstanou!

 


Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k úrazovému pojištění či pomoci při sjednání, zavolete nebo napište

Kontakty