Chystáte se do důchodu a uvažujete, kdy na odpočinek odejít? V české důchodové legislativě hraje důležitou roli dosažení určitého věku. Můžete odejít do předčasného důchodu, po dosažení důchodového věku do řádného starobního důchodu, nebo pokračovat v práci i po jeho přiznání.

V Česku jsou vypláceny řádné starobní důchody, předčasné starobní důchody, invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody. Jak je to s nárokem na ně se pokusíme ukázat v sedmi vybraných příkladech.

Dosažení důchodového věku a pokračování v práci

Pan Josef dosáhne v prosinci letošního roku řádného důchodového věku. To je spolu se získáním minimální doby pojištění v rozsahu 35 let základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu. Dosažením důchodového věku mu však pracovní poměr automaticky neskončí. Může současně pobírat starobní důchod i mzdu ze zaměstnání, přičemž pracovní poměr může nadále trvat na dobu neurčitou.

Předčasný důchod v 60 letech

Pan Antonín se narodil 10. 2. 1961. Podle zákona o důchodovém pojištění mají občané narození v roce 1961 řádný důchodový věk 64 let a 4 měsíce. Antonín chce odejít do předčasného důchodu co nejdříve, neboť je nezaměstnaný a vyčerpal už v plném rozsahu nárok na podporu v nezaměstnanosti. Občané, kteří mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. V případě pana Antonína to tedy bude 10. 2. 2021.

Předčasný důchod o tři roky dříve

Paní Věra se narodila 15. 3. 1960. Má důchodový věk 62 let a 2 měsíce, protože vychovala dvě děti. Protože má řádný důchodový věk nižší než 63 let, může do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Mohla tedy odejít v 59 letech a 2 měsících, už 15. 5. 2019. Po tomto datu může paní Věra odejít do předčasného důchodu kdykoliv, tedy i na jaře 2021, kdy ji skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Vdovský důchod v 25 letech

Paní Zdeně (25 let), která vychovává jednoho syna, zemřel manžel. U vdovy není nárok na výplatu vdovského důchodu vázán na dosažení nějakého věku. Bude jí tedy přiznán na základě její podané žádosti na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Výše vdovského důchodu se přitom bude vypočítávat z invalidního důchodu, na který by měl nárok její zemřelý manžel. Syn paní Zdeny bude mít nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci. Paní Zdeně bude vdovský důchod náležet i po uplynutí jednoho roku, neboť bude vychovávat nezaopatřeného syna.

Partnerství trvající 20 let bez vdovského důchodu

Slečna Jiřina žila 20 let v jedné domácnosti se svým partnerem, ten ale v listopadu t. r. zemřel. Jiřina však nebude mít na vdovský důchod po zemřelém partnerovi nárok, přestože spolu žili 20 let. Nárok na vdovský důchod při splnění zákonných podmínek vzniká pouze po zemřelém manželovi. Délka trvání manželství není rozhodující. Po zemřelém partnerovi nevzniká nárok na vdovský důchod ani při trvání vážného vztahu déle než 20 let.

Žádný sirotčí důchod v 29 letech

Panu Petrovi (29 let) zemřel otec. Nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci mu však nevzniká, neboť pobírat sirotčí důchod je možné v případě splnění podmínky studia nejdéle do 26 let věku.

Invalidní důchod v 23 letech

Pan Svatoslav (23 let) je uznán invalidním v druhém stupni a bude dostávat na svůj bankovní účet měsíčně invalidní důchod, přestože je mu teprve 23 let, neboť splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání. Žadatelé o invalidní důchod dostávají měsíčně penzi na účet, pokud jsou uznáni posudkovým lékařem jako invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni a současně získali potřebnou minimální dobu pojištění, která se liší podle věku. Občané ve věku 22 let až 24 let musí získat dobu pojištění aspoň dva roky. Věk žadatele o invalidní důchod je tedy důležitý s ohledem na nutnou získanou dobu pojištění pro jeho přiznání.


Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k Doplňkovému penzijnímu připojištění či pomoci při sjednání, zavolejte nebo napište

Kontakty