Ať už životní pojištění (ŽP) máte, nebo je hodláte sjednávat, vaší první starostí by mělo být, abyste si pojistku dobře nastavili. Co si tedy před podpisem smlouvy ohlídat a na co klást důraz?

Při správném nastavení dokáže ŽP pojištěnému pomoci ve chvíli, kdy kvůli zdravotním důvodům přijde o příjem ze zaměstnání. Výhodou je také možnost „daňové optimalizace“, tedy odpočtu zaplacených příspěvků na

Pokud je však vaše pojistka nastavena špatně, můžete od pojišťovny dostat málo, nebo taky nic.

Věnujte pozornost zdravotnímu dotazníku

Při sjednávání ŽP je po klientovi požadováno, aby vyplnil zdravotní dotazník. V něm byste měli vždy uvést pravdivé údaje. Pokud se vám stane úraz a budete se domáhat plnění, pojišťovna si váš zdravotní stav zpětně prověří. Když zjistí, že jste určitý problém zatajili, může to považovat za záminku k tomu, aby vyplácenou částku výrazně snížila, nebo dokonce plnění odmítla.

Seznamte se důkladně s podmínkami smlouvy

Před podpisem smlouvy si vždy pečlivě prostudujte podmínky, ale také výluky, u nichž k plnění nedochází. Mezi nejčastější výluky patří např. onemocnění páteře. Pojišťovny je obvykle označují jako „civilizační“, a poté se na tuto výluku i v případě úrazu odvolávají.

Dbejte na to, abyste měli pojištěny i trvalé následky

Nejvážnější jsou úrazy, které mohou dlouhodobě změnit váš život a jeho kvalitu. Jde především o různé stupně invalidity, ale také o to, když jste připraveni o možnost dělat dál svou oblíbenou práci či koníčky, například sportovat. Právě v tom by měla být pojistka „neprůstřelná“ a pomoci pojištěnému v dalším životě. Proto lze doporučit, abyste měli pojištěno poškození těla už od 0,01 %. Pro vaši představu, např. omezená hybnost kolene po poranění a operaci menisku znamená poškození těla okolo 7 % – klade vám překážky v aktivním životě, ale při špatně nastavených limitech nemusíte mít na plnění nárok. Minimální pojistná částka by měla být 700 tisíc korun, a to s progresí, která by měla odrážet skutečnost, že se stav postupně zhoršuje.

Vyplatí se obrátit se na odborníky, kteří vám pomohou zjistit správný posudek podle konkrétní pojišťovny a oceňovacích tabulek. Podle jejich zkušeností jsou totiž právě u trvalých následků největší rozdíly mezi skutečnými nároky a částkou, kterou pojišťovna vyplácí. Pokud se poškozený spokojí s posudkem lékaře pojišťovny, často se musí smířit jen s pětinou toho, na co má nárok. Zásadní je rovněž pojistit invaliditu už od prvního stupně, což je nejčastější důsledek úrazu.

Sjednejte si optimální denní odškodnění

Denní odškodné se řídí výší příjmu, který musíte prokazovat. V praxi tedy nefunguje princip, že když budete platit vysokou měsíční částku, dostanete i vysoké denní odškodnění. Pokud vaše měsíční mzda nepřekračuje 70 tisíc korun, nesjednávejte si denní odškodné vyšší než 1500 korun za den. Přesné částky se řídí aktuální tabulkou pro maximální denní dávky odškodného za úraz.

Podobné je to u pojištění pracovní neschopnosti. Přijdete-li o možnost pracovat následkem úrazu, na který čerpáte denní odškodné, obě částky se u některých pojišťoven sčítají. Pokud dohromady přesahují 1500 korun, musíte pro získání celé částky dokazovat, že jste měli příjem nad 70 tisíc korun. Přesné částky se řídí aktuální tabulkou pro maximální denní dávky za pracovní neschopnost.

Zatím neproběhla možná úprava výluk v pojistných podmínkách v životních pojištění na COVID-19, takže ideální je nyní uzavřít ŽP za stávajících podmínek, které Vám u těchto smluv zůstanou!

Nároku z ŽP se můžete domáhat i soudní cestou

Nejste-li spokojeni s postupem a plněním pojišťovny, u které máte sjednáno životní pojištění, můžete to řešit soudní cestou. Nemusíte se tohoto kroku bát. Nároky ze ŽP je díky novému občanskému zákoníku možné uplatnit zpětně až 10 let od úrazu. I když většina pojišťoven tvrdí něco jiného, soudní judikáty to potvrzují. Jiná je situace u úrazových pojistek, kde jsou jen 4 roky od úrazu podle pojistných podmínek.

Pojistné podmínky Allianz život


Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k úrazovému pojištění či pomoci při sjednání, zavolete nebo napište

Kontakty