Onemocní-li vám dítě a musíte-li s ním zůstat doma, můžete čerpat ošetřovné ze státního systému nemocenského pojištění. Lze se však také pojistit u komerční pojišťovny. Především je však důležité, abyste pro takový případ měli finanční rezervu.

Ta se bude hodit zejména pro krátkodobý výpadek příjmů. Při dlouhodobějším zredukovaná částka ošetřovného od státu často pro pokrytí běžných měsíčních výdajů stačit nebude. Několikatýdenní nemoc může tak zcela rozvrátit vaše finanční hospodaření. Proto je rozumné sjednat si pojištění. Zvlášť pokud není jeden z rodičů sám schopen utáhnout rodinný rozpočet přes absenci příjmů partnera.

Platí to jako pro zaměstnance, tak zejména pro OSVČ.

Na co bychom si měli dát pozor

Před uzavřením takového pojištění by měl rodič nejprve zvážit svou finanční rezervu. Tedy po jak dlouhé bezpříjmové období rodina z ní bude schopna vyžít. Podle toho je třeba nastavit si karenční dobu (doba od uzavření smlouvy, po kterou pojišťovna v případě pojistné události nevyplácí plnění).

Většina pojišťoven nabízí pojištění ošetřovného s karenční dobou devět dnů a pojistné plnění pak vyplácí obvykle za maximálně tři měsíce. Některé pojišťovny poskytují i delší dobu pojistného plnění při ošetřování dítěte, tam ale bývá delší karenční doba, nejčastěji jeden měsíc. 

OSVČ by při uzavírání pojištění ošetřovného měli být ke smluvním podmínkám obezřetnější, protože se mohou od podmínek pro zaměstnance lišit.

Ceny za pojištění ošetřovného jsou obdobné jako u pojištění pracovní neschopnosti. Pro pojistnou částku 500 korun denní dávky se dá pořídit v rozmezí 100 až 150 korun.

Allianz pojišťovna a.s.

Pracovní neschopnost ( OČR )
 • 2 měsíce karenční doba
 • vyplácí se maximálně 365 dní.
Hospitalizace
 • v případě úrazu, pokud je uhrazeno první pojistné vyplací pojišťovna ihned a to po dobu maximálně 365 dní s progresí
 • v případě úrazu pojišťovna nastavuje karenční dobu na 2 měsíce karenční doba a pojistné plnění je maximálně 365 dní
 • doprovod člena rodiny do 7 let stáří dítěte zdarma
Denní odškodné úrazem
 • bez karenční doby
 • vpláceno ihned a dopředu 
 • maximálně 365 dní
 • progrese až 800%

Státní ošetřovné pouze zaměstnance

Na dávku ošetřovného z nemocenského pojištění má nárok každý zaměstnanec, jehož zaměstnání mu povinnost účasti na něm ukládá. Tato povinnost vzniká dnem nástupu do zaměstnání a končí dnem ukončení zaměstnání.

 • Rodič-zaměstnanec může ošetřovné čerpat za prvních devět dnů nemoci dítěte ve věku do 10 let. Samoživitel či samoživitelka pak dokonce až po dobu 16 dní, stará-li se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku.
 • Výše ošetřovného je po celou dobu stejná, 60 % denního vyměřovacího základu.
 • Při hrubé mzdě 20 tisíc korun dostane rodič za 9 dní ošetřovné ve výši asi 3200 korun, tedy 355 korun za den.

OSVČ se ale tato dávka netýká a nemají na ni nárok, ani pokud se ke státnímu nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásí.

Po propočtu je výhodnější zejména pro podnikatele a OSVČ mít své vlastní komerční pojištění. Pokud potřebujete informace a konzultaci, zavolejte nám nebo se stavte na kávu.

 


Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

 1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

 2. kurýr Vám vše doveze

 3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište

Kontakty