Také máte v šuplíku několik let staré smlouvy s pojišťovnami, dodavateli energií či mobilními operátory? A nenapadlo vás, že mohou být už zastaralé, a tudíž pro vás dost nevýhodné? Nejste sami, podle průzkumu agentury Perfect Crowd se průměrné stáří těchto smluv pohybuje od 5 do 8 let.

Jestli jste doma v karanténě, máte již uklizeno, tak co uklidit i v dokumentech a pojištění, aby jste nejen ušetřili, ale měli vše v pořádku?

Kvůli letitým smlouvám např. mnozí majitelé aut platí pojišťovnám daleko víc, než by museli. Přitom by pravidelnou aktualizací havarijních pojistek mohli ročně ušetřit až tisíce korun.

Některé smlouvy jsou staré i desítky let

Prakticky v každé domácnosti mají lidé uzavřeno několik různých typů smluv např. s dodavateli energií, s pojišťovnami či dalšími poskytovateli finančních služeb, ale i s mobilními operátory či pronajímateli v případě nájmu bytu.

Mnohé smlouvy jsou účinné už řadu let. Zejména ty, které se týkají pojištění nemovitosti, domácnosti či odpovědnosti (v průměru 6 let). Pojištění automobilu respondenti v průměru sjednali před 5 lety. Nejstarší smlouvy (v průměru 8 let) byly uzavřeny na penzijní připojištění.

Žádnou výjimkou ale nejsou ani smlouvy platné i několik desítek let. Pět procent lidí si například uzavřelo pojištění nemovitosti dokonce ještě před rokem 1995! Někteří Češi ani netuší, kdy si konkrétní smlouvu, kterou mají doma v šuplíku, vůbec sjednali. Třeba v případě pojištění nemovitosti to neví téměř desetina.

Nejčastěji se aktualizují smlouvy s operátory

V českých domácnostech se o smlouvy starají většinou muži (42 %). Ve třech z deseti domácností má smlouvy na starosti žena a v jedné čtvrtině je řeší partneři společně. Z průzkumu také vyplynulo, že se lidé aspoň občas svými smlouvami zabývají, snaží se je aktualizovat např. sjednáním výhodnějších podmínek nebo hledají na trhu výhodnější poskytovatele. Nejčastěji řeší smlouvy na mobilní tarif (23 %) a internet (21 %). Dále pak smlouvy s dodavateli elektřiny (18 %) a smlouvy týkající se pojištění automobilu (17 %). Naopak smlouvy vztahující se k pojištění majetku (nemovitost a domácnost) přehodnocuje častěji pouze sedm či osm lidí ze sta. Kvůli tomu jsou pak mnohé domácnosti podpojištěné, což se projeví až v době, kdy dojde k pojistné události a pojišťovny vyplatí jen zlomek skutečné hodnoty majetku.

Neznalosti kolem výpovědi smlouvy

Průzkum také upozornil na jeden důležitý problém, že lidé nevědí, kdy a jak mohou zrušit nevýhodné smlouvy. Tři pětiny třeba nevědí, co znamená výročí smlouvy a že ji v tomto období mohou bez sankcí vypovědět. Často rovněž zapomínají na automatickou prolongaci smlouvy, a příp. změna dodavatele či produktu je pak stojí zbytečné peníze. Vysokou sankci za to, že od smlouvy odstoupili předčasně, už někdy zaplatila asi pětina lidí.

Pokud chcete vypovědět smlouvu např. u povinného ručení, musíte to udělat nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období, jinak se smlouva automaticky prodlouží. Je možné i sjednání nové smlouvy s odloženým počátkem. Rádi Vám vše vyřídíme!

Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

  1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

  2. kurýr Vám vše doveze

  3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište