Cesta do přímořských destinací u Jadranu je letos kvůli koronaviru poznamenána některými problémy a riziky, ale lze ji absolvovat poměrně jednoduše a relativně bezpečně. A to i přesto, že se epidemiologická situace v Chorvatsku a ve Slovinsku v posledních dnech údajně poněkud zhoršila.

K oblastem v Chorvatsku nejvíc postiženým koronavirem patří hlavní město Záhřeb a přímořská Splitsko-dalmatská župa na jihu země. Zvýšení počtu nově registrovaných případů nákazy registrují i v sousedním Slovinsku.

Průjezd Rakouskem

Při jízdě autem je dobré natankovat PHM v ČR, kde je nejnižší cena. Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusejí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény. Už je dovoleno zastavovat u benzínových stanic, vstup je však pouze s rouškou. Kontroly na hranicích s Českem byly zrušeny, ale namátkové nelze vyloučit.

V případě vstupu do Rakouska z Itálie a průjezdu Rakouskem se doporučuje mít u sebe již vyplněné formuláře Prohlášení o vstupu a průjezdu ZDE

Průjezd Maďarskem

Občané České republiky mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení a bez udání důvodu. Není potřeba negativní test na COVID-19 a nehrozí, že byste museli zůstat v karanténě. Pokud Maďarskem pouze projíždíte, měli byste dodržet podmínky tranzitu, používat určené hraniční přechody, trasy i časy.

Vstup do Chorvatska

Občané České republiky nemusejí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty. V zájmu urychlení přechodu hranic doporučujeme před cestou vyplnit dotazník entercroatia.mup.hr (je i v českém jazyce). Vyplňte všechny položky pro každou osobu a také adresu ubytování. Všichni, kdo vyplní své údaje prostřednictvím internetu, obdrží ve své e-mailové adrese pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich bezpečný pobyt v Chorvatsku, která je během pobytu třeba dodržovat.

Cestující, kteří předají údaje tímto způsobem, si zkrátí zdržení na hraničním přechodu, protože pohraniční policie bude mít potřebná data v systému. Ostatní to budou moci učinit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky, prodlouží si ho však o čekací dobu v samostatném pruhu.

Trajekty v Chorvatsku fungují podle Prozatímního jízdního řádu.

Vstup do Slovinska

Podle informace MZV ČR Slovinsko vrátilo Českou republiku zpátky na seznam bezpečných zemí, jejichž obyvatelé se nemusejí v této zemi prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do čtrnáctidenní karantény. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, který nadále zůstává mezi rizikovějšími oblastmi.

Cestovní pojištění s asistencí a tlumočníkem

 

Spočítej si cestovní pojištění

 


Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

  1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

  2. kurýr Vám vše doveze

  3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište

Kontakty