Bodový systém se má od roku 2022 změnit – měl by být přehlednější, mírnější k bagatelním přestupkům, a naopak přísnější k závažnějším, kvůli nimž umírají lidé na silnicích. To je podstata hlavních změn v novele zákona o silničním provozu, která po vypořádání připomínek míří do Legislativní rady vlády.

Česko se tak vydává cestou západních zemí, kde kladou větší důraz na nejčastější prohřešky jako telefonování za jízdy, vysoké překročení povolené rychlosti, alkohol v krvi za volantem apod. Má tedy být přísněji postihováno úmyslné porušování předpisů, s cílem vyloučit z provozu piráty silnic. Bodový systém bude působit víc preventivně a má být pro řidiče srozumitelnější.

Co by se tedy mělo změnit

Do přehlednějšího bodového systému se vrací dvoubodový trest, desítky mírnějších přestupků zůstanou bez bodu (viz tab.)

Zamýšlené změny od r. 2020

Blokové pokuty

Správní řízení

Body

Nyní

Návrh

Nyní

Návrh

Nyní

Návrh

Řízení vozidla s víc než 0,0 ‰ alkoholu v krvi

2500–20 000

7000–25 000

7

6

Překročení rychlosti (o 50 km/h a víc, o 40 km/h a víc v obci)

5000–10 000

7000–25 000

5

6

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz

2500

5000

2500–5000

7000–25 000

7

6

Jízda na červenou

2500

5000

2500–5000

7000–25 000

5

6

Nepoužití bezp. pásu nebo autosedačky

2000

1500

1500–2500

2000–5000

3

4

Držení telefonu při řízení

1000

2500

1500–2500

4000–10 000

2

4

Zapomenuté doklady

0–2000

0–1500

1500–2500

2000–5000 

Špatné parkování

0–2000

0–1500

1500–2500

2000–5000 

Nerozsvícená světla

0–2000

0–1500

1500–2500

2000–5000 

 

Přísnější tresty pro bezohledné řidiče

Jednou ze změn v návrhu je návrat dvoubodového přestupku, takže úprava bodového systému obsahuje tři sazby: 2, 4 a 6 bodů podle závažnosti přestupku. Po vypořádání připomínek zůstaly např. dva body u překročení rychlosti o víc než 10 km/h a méně než 20 km/h v obci, nebo o méně než 30 km/h mimo obec.

U bagatelních prohřešků, jako je špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, se snižuje horní hranice pokuty z 2000 Kč na 1500 Kč a body se nezapisují. V těchto případech může policie vyřešit na místě přestupek také domluvou.

Naopak u nejzávažnějších přestupků bude moci nově hříšník přijít o řidičské oprávnění až na tři roky, zatímco dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky.

Do návrhu byla nově přidána povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky v případě nouzového stání i v obci a také výslovný zákaz parkovat na chodníku. Upouští se naopak od možnosti policie odebrat na místě řidičský průkaz osobě, která se nepodrobila povinné lékařské prohlídce.

Hranice pro odebrání řidičského průkazu zůstává na dvanácti bodech, návrh ovšem počítá se snížením na šestibodovou hranici u začínajících řidičů po dobu dvou let. Od roku 2017 se totiž nedaří snižovat počet smrtelných obětí; ročně je v ČR při dopravních nehodách usmrceno přes pět set lidí a víc než dva tisíce těžce zraněno. V roce 2017 zemřelo na českých silnicích 502 lidí, o rok později 565 a loni 547. S 58 mrtvými na jeden milion obyvatel jsme tak byli na osmnácté příčce v evropské sedmadvacítce. Ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosáhly jen v posledních dvou letech osmdesáti miliard korun.

Zákon o silničním provozu nebyl, pokud jde o výši finanční sankce a výměru správních trestů u drtivé většiny přestupků, zásadně novelizován od roku 2007. K připomínkování návrhu Ministerstvo dopravy vyzvalo také veřejnost, která zaslala stovky připomínek, a řadu z nich se podařilo do výsledné novely promítnout.

Po schválení návrhu v Legislativní radě vlády bude novela zákona předána k projednání vládě. Pokud ji kabinet odsouhlasí, pak ji projednají obě komory Parlamentu. Počítá se účinností novely zákona 1. lednu 2022.

Otázkou ovšem zůstává, zda opět nepostupujeme tou nejjednodušší cestou zpřísňování postihů za prohřešky řidičů, aniž bychom se důsledně zabývali tím, jak účinná jsou preventivní opatření ke snížení nehodovosti a nakolik důsledná je kontrola nad dodržováním pravidel silničního provozu.


Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

  1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

  2. kurýr Vám vše doveze

  3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište

Kontakty