Financovat pořízení nového vozidla lze několika způsoby. Nejčastěji však lidé uvažují o tom, jestli si mají na koupi vzít spotřebitelský úvěr v bance, nebo si auto pořídit na leasing. Každá z těchto možností má své klady i zápory. Co tedy mohou obě tyto varianty nabídnout?

V čem se spotřebitelský úvěr a leasing hlavně liší?

Především v tom, kdo daný automobil v průběhu splácení vlastní. U bankovního úvěru je to osoba, která si vozidlo koupila, v případě leasingu pak leasingová společnost. Od této skutečnosti se odvíjejí další práva a povinnosti.

Provozování auta na leasing má svá omezení

Pokud je auto financováno půjčkou, může je majitel prodat někomu jinému nebo přizpůsobit k obrazu svému. U leasingu to ale možné není. Nanejvýš dočasně, ovšem jen tehdy, jestliže si zvolil takzvaný finanční leasing. Na jeho základě totiž po předem stanovené době přejde vůz z vlastnictví leasingové společnosti na osobu, která si jej pořídila. U operativního leasingu nicméně zůstane majetkem dané firmy.

Pokud je auto financováno úvěrem, má jeho majitel v držení rovněž velký technický průkaz. U druhé varianty si jej ovšem u sebe ponechává „leasingovka“.

Je libo servis na účet leasingové firmy?

Jednou z hlavních výhod leasingu – a to v případě obou jeho typů – je skutečnost, že do jednotlivých splátek jsou zahrnuty i platby povinného ručení a havarijního pojištění. Na druhé straně tím však provozovatel přichází o možnost uplatnit vlastní bonusy, které u dané pojišťovny už nasbíral. Pojištění je nicméně zpravidla levnější, protože leasingová společnost dosáhne na výhodnější sazby než běžný zákazník.

Zároveň se klient může spolehnout i na to, že když se s autem něco stane, většinu běžných servisních oprav uhradí leasingová společnost. Pokud koupil vůz na úvěr, půjdou náklady na opravu z jeho kapsy. U operativního leasingu se může jako nevýhoda jevit omezení maximálního počtu ročně najetých kilometrů, kterési některé společnosti stanovují.

Půjčka bývá levnější, získat ji je ale někdy obtížnější

Obzvláště velký pozor je třeba dát na včasné splácení leasingových splátek. Pokud je totiž klient nehradí tak, jak má, může mu být auto jednoduše odebráno. V případě úvěru po něm bude banka vymáhat „pouze“ peníze. Pokud jde o celkovou dobu splácení, tak zatímco u bankovní půjčky závisí její délka výhradně na domluvě obou stran. U finančního leasingu však platí jistá omezení; je nutné počítat s tím, že smlouvu nelze podepsat na dobu kratší než tři roky.

Sjednání úvěru v bance je o něco komplikovanější než u leasingu. Banka totiž každého svého klienta, především pak jeho schopnost včas splácet závazky, poměrně detailně zkoumá. Výhodou ale je, že bývá tento způsob financování přeci jen o něco levnější. Předností finančního leasingu, kterou ocení především podnikatelé, je zase možnost odečíst si jeho jednotlivé splátky od daňového základu.

Není snadné jednoznačně určit, která z variant financování koupě automobilu je nejvýhodnější, Záleží hlavně na prioritách každého spotřebitele, zda zvolí raději bankovní půjčku, nebo jeden z obou druhů leasingu. Vyloučena samozřejmě není ani možnost financovat nákup vozidla z vlastních ušetřených peněz, příp. jej kombinovat s částečným úvěrem.

Pokud zvažujete a třeba si nejste jisti, co je lepší varianta, tak nás konktaktujte. Rádi Vám pomůžeme a transparentně Vám najdeme variantu nejvýhodnější pro Vás a také Vám dáme i příjemnou cenu na pojištění vozidla.

Kontakty


Jak můžete aktualizovat své smlouvy?

Životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

  1. online s Vámi uděláme návrh na pojištění, dle Vašich potřeb

  2. kurýr Vám vše doveze

  3. staré smlouvy ( pokud nejsou v pořádku ), zajistíme Vám ukončení

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně kontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Zejména po rekonstrukci domu nebo nové investici do vybavení, která nemovitost či domácnost zhodnotila. U starších pojistných smluv je dobré také prověřit, zda kryjí všechna pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Aktualizace pojistné smlouvy je nezbytná i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Spočítej si majetek

Havarijní pojištění

Lze také požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů ovlivňujících jeho výši je stáří vozidla a od toho se odvíjející obecná cena. Protože jsou však obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů, výše pojistného vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla.

Spočítej si auto

 

Pokud budete potřebovat informace, upřesnění k pojištění či pomoci pri změnách na smlouvách, zavolete nebo napište

Kontakty